Gå til hovedindhold

Arveafkald og kreditorforfølgning

Spørgsmål

Jeg har lige mistet min mor og står defor til at skulle arve nogle penge. Problemet er bare at jeg desværre er kommet i RKI, og desuden skylder jeg nogle penge til en bank og et finansieringsselskab.

Det jeg derfor gerne vil vide, er følgende: Kan de (banken og finansieringsselskabet) godt tage min arv fra mig? Hvis de kan, har jeg så mulighed for at frasige mig al min arv, så den istedet kan gå til min bror?

Svar
Dine kreditorer kan fortage udlæg i den arv, der tilkommer dig i boet efter din mor, og derved få deres tilgodehavende dækket helt eller delvist. Kreditorerne har mulighed for at få kendskab til boet, da der i alle dødsboer skal indrykkes proklama i Statstidende.   Arveafkald kan enten gives blankt eller til fordel for livsarvinger.   Blankt arveafkald medfører, at arven går til medarvinger. Det vil sige at det alene er din bror og dig der er arvinger i boet efter din mor, vil din bror arve alt, hvad der efterlades. Er der flere arvinger, tilfalder det du giver afkald på øvrige arvinger til fordeling efter arvelovens regler.   Har du børn, kan du give afkald på arv til fordel for dem - du skal her være opmærksom på, at børn under 18 år ikke kan få arven udbetalt, hvis den overstiger kr. 60.000,00, i så fald skal arven indsættes i et pengeinstituts forvaltningsafdeling.   Afkald på falden arv, som der her er tale om, kan omstødes af kreditorerne, hvis det er afgivet indenfor 6 måneder før fristdagen for en konkurs - dette er en risiko, men nok mest af teoretisk karakter.   Arveafkaldet skal gives overfor skifteretten senest samtidig med indlevering af boopgørelse. Mit råd vil være at give det under mødet i skifteretten, hvor der tages stilling til boets behandeling, eller, hvis møde ikke afholdes, samtidig med indlevering af anmodning om privat skifte/forenklet privat skifte.