Gå til hovedindhold

Arveafkald

Spørgsmål

Jeg har efter min mors død arvet en mindre sum penge, som jeg ikke har brug for, og jeg påtænker derfor at give afkald på arven. Kan jeg i den forbindelse bestemme, at en enkelt af mine søskende skal have hele min tilkommende arv, så øvrige søskende ikke får del i den? Eller vil arven blive delt lige mellem dem alle? Det bemærkes, at der ikke forefindes noget testamente efter mine forældre, og at jeg ikke selv har nogen livsarvinger.

Svar

Når man giver et arveafkald er det vigtigt, at det gives inden boopgørelse i boet indleveres til skifteretten. Det er for sent at give arveafkald efter at boopgørelsen er indleveret til skifteretten, og du må heller ikke have modtaget noget i arv, fra den du ønsker at give arveafkaldet over for, inden du rent faktisk giver et arvekald.

Jeg har forstået dit spørgsmål således, at du allerede har modtaget arven, og hvis det er tilfældet er det altså for sent at give et arveafkald. Herudover er det sådan, at du ikke kan give arveafkald til fordel for andre end dine livsarvinger. Du kan altså ikke bestemme, at den arv som du skulle have haft skal tilfalde en af dine søskende. Da du ikke har livsarvinger vil det derfor være sådan, at den arv som du skulle have haft, vil blive fordelt blandt de øvrige arvinger.