Gå til hovedindhold

Arveafkald

Spørgsmål

Jeg har lige nogle spørgsmål, som jeg håber du kan svare mig på:

Min mor døde d. 16 december. Som følge heraf står jeg nu med et halvt hus (den anden halvdeldel min søsters). Det er dog sådan jeg har nogle skibsanparter og vil give afkald på arv og gæld.

Nu er spørgsmålet så: Er det så kloges at mine børn, på 14 år og 21 år, arver? Hende på 21 år, er på SU - kan det gå ud over SU'en, hvis hun arver? Eller kan min søster arve det hele? Hvad med skatten?

Svar

Arveafkald kan, som du selv er ind på, gives enten til fordel for boet - hvilket indebærer at din søster bliver enearving - eller til fordel for livsarvinger - hvilket indebærer, at dine børn indtræder som arvinger i dit sted.

Din datter på 21 år, der modtager SU, kan modtage arv, da formue og herunder modtagen arv ikke tæller med som egenindkomst. Man skal være opmærksom på, at afkastet af formuen, renteindtægter, dog tæller med. Man kan på SU`s hjemmmeside, www.su.dk, se hvordan egenindkomst, altså arbejds- og renteindtægter, medregnes i egenindkomst.

 

Din datter på 14 år vil skulle have arven indsat i et pengeinstituts forvaltningsafdeling,vnår arven overstiger kr.75.000 kr. Arven kan så frigives når hun fylder 18 år.

 

Der betales ikke skat i forbindelse med arv.

 

Boet kan være skattepligtigt, men der beregnes boafgift inden arven udbetales. Boafgiften er 15%, når der er tale om arv til børn/børnebørn. Inden de 15% beregnes, er der et afgiftsfrit beløb på 255.400 kroner (anno 2008) pr. person.

 

Har din mor siddet i uskiftet bo er fradraget 510.800 kr.

 

Jeg vil fraråde, at der gives afkald på arv til fordel for boet, hvis dette kombineres med en aftale mellem dig og din søster om, at arven skal tilbage til dig. Beløb der gives mellem søskende er ikke at betragte som gave, men er skattepligtig indkomst.

 

Du skal endelig være opmærksom på, at et arveafkald kan have uheldige virkninger - en kreditor kan indgive konkursbegæring og kræve afkaldet omstødt indefor 2 år.

 

Endelig kan det senere forringe dine muligheder for at få indledt en gældssaneringssag, at du har givet arveafkald.

 

Efter min opfattelse skal man virkelig tænke sig grundigt om. Dette indebærer også at man måske overvejer, om der var en mulighed for at få en ordning, med kreditor/kreditorerne, i forbindelse med den modtagne arv.