Gå til hovedindhold

Arv og førtidspension

Spørgsmål

Vil min datters arv efter mig få indflydelse på hendes førtidspension? Jeg er klar over, at formue i form af bolig er uden påvirkning af pensionen, da der jo ikke er en indtægt.
Hvis hun arver værdipapirer, vil der måske være et afkast, der skal beskattes, men vil det påvirke hendes førtidspension?
Hvis arven består af en bankkonto, vil der nok være lidt renter, der skal beskattes,men vil det påvirke hendes pension?
Om renter /afkast betragtes som "ikke arbejdsrelaterede" indtægter, får de så betydning for førtidspensionen? Disse renter eller afkast må ikke overstige kr 5.000 kr. Er det rigtigt forstået? 

Svar

Jeg tillader mig at gå ud fra, at din datter er blevet tilkendt førtidspension efter 2003, og således, at det er disse regler der finder anvendelse.

Hvis din datter er blevet tilkendt førtidspension efter 2003, vil selve arven ikke få indflydelse på din datters førtidspension. Kommer der derimod til at være indtægter i form af renter fra f.eks. indestående på konti samt afkast ved f.eks. salg af værdipapirer, vil disse indtægter få indflydelse på beregningen af størrelsen på pensionen.

Jeg er ikke bekendt med, at renter og afkast ikke må overstige kr. 5.000.