Gå til hovedindhold

Arbejdstid i fleksjob

Spørgsmål

Jeg er ansat i flexjob under den gamle ordning. Hvis jeg én dag går hjem en 1/2 time for tidligt, fordi jeg ikke har mere energi, skal jeg så blive 1/2 time længere dagen efter? Og hvis jeg bliver en 1/2 time længere på arbejde én dag, skal jeg så afspadsere dagen efter? Min kollega mener, at der er fare for, at jeg blive sat op i tid af kommunen, hvis jeg har timer til at stå på min afspadseringssaldo. Er det ikke noget min chef og jeg kan aftale, som det passer os?
 

Svar

Du er bevilget fleksjob fordi din arbejdsevne er vurderet til under 50%. I afgørelsen er vurderet, at du har nogle skånebehov, som er nødvendige specielt for dig. Skånehensyn kan jo bl.a. være nedsat timetal, men behøver ikke specielt være målt på et nøjagtigt timetal, da situationen for den enkelte kan svinge fra dag til dag. Man kan derfor ikke "firkantet" konkludere, at hvis man af helbredsmæssige grunde er nødt til at gå hjem før en dag, er det så ensbetydende med at det skal arbejdes ind dagen efter.

Andre ansatte (ikke i fleksjob) kan jo også komme i den situation, at de af helbredsmæssige grunde er nødt til at gå tidligere hjem.

Hvis det generelt er vanskeligt at magte arbejdet af helbredsmæssige grunde, vil det være nødvendigt at drøfte forholdene nærmere dels med arbejdsgiver og dels med Jobcentret.

En aftale om omlægning af arbejdstiden sker i samarbejde med arbejdsgiveren, forudsat at skånehensynene er overholdt. Det ligger ikke i et fleksjob, at man skal opspare timer til afspadsering.