Gå til hovedindhold

Arbejdsprøvning, arbejdsevne

Spørgsmål

Jeg skal i arbejdsprøvning og har derfor et spørgsmål, som jeg ikke har kunne finde svar på nogen steder: Skal der fra kommunens side udelukkende tages stilling til arbejdsevnen, eller har de også pligt til at medtage livskvalitet, eller mangel på samme, i den fritid man så har tilovers efter arbejdstiden?

Jeg mener, én ting er at man er i stand til at arbejde nogle timer om dagen, men hvis resten af døgnet så ikke kan bruges til noget, andet end at være træt, hvad er det så værd?

Svar

&#160

Vurdering af arbejdsevnen bygger på et helhedssyn i sagsbehandlingen. Inddragelse af dig, dit netværk og relevante samarbejdspartnere er en nødvendig. Målet er at finde hele og holdbare løsninger.

Det er derfor vigtigt, at du medvirker - også med oplysninger om din dagligdag, når du kommer hjem.

I forbindelse med vedtagelse af loven blev udtalt:"Hvis en fysisk eller psykisk handicappet person ved varetagelse af et fleksjob vil blive så fysisk eller psykisk afkræftet, at vedkommende varigt ikke vil være i stand til at restituere sig, vil den pågældende ikke være i besiddelse af en reel arbejdsevne, som kan udnyttes på arbejdsmarkedet. Personen vil derfor være berettiget til førtidspension".

I denne vurdering ligger en tilkendegivelse af, at hvis en person må bruge resten af dagen/weekenden til at komme til kræfter efter arbejdet er der reelt ingen arbejdsevne.

Jeg plejer at anbefale, at man under arbejdsprøvning skriver dagbog, med angivelse af oplysninger om, hvornår man må stå op for at være klar, hvilke arbejdsopgaver, efter hjemkomst hvile, hvilke aktiviteter har ikke været muligt at deltage i (fravalgt), hvilke opgaver har måttet overlades til andre o.s.v.

Specielt for personer med sclerose, som kan lide af træthed, er det vigtigt med en beskrivelse af trætheden og konsekvenserne ved ikke at respektere trætheden (forværring af andre symptomer med mere).

Jeg går ud fra, at du har bogen "Sklerosetræthed", ellers vil jeg anbefale dig at rekvirere denne. Dette kan ske på Scleroseforeningens kontor i Valby.