Gå til hovedindhold

Arbejdsindtægt ved siden af førtidspension

Spørgsmål

Jeg er på førtidspension gammel ordning. Jeg er gift. Det eneste tillæg jeg har er invaliditetstillæg. Jeg vil gerne arbejde ca. 10 timer om ugen. Lønnen er 110 kr. I timen. Hvor meget, og hvor længe må jeg arbejde, før kommunen trækker i pensionen?

Svar

Jeg kan forstå, at du modtager grundbeløb med 5.908 kr. og invaliditetsbeløb med 2.966 kr. pr. måned. Pensionstillægget forstår jeg er bortreguleret på grund af din mands indtægt. Du har mulighed for at lave en foreløbig beregning på din pension her på Borger.dk.

Hvis din arbejdsindtægt vedvarende overstiger det dobbelte af grundbeløbet, skal kommunen træffe afgørelse om at gøre pensionen hvilende. Invaliditetsbeløbet kan så ændres til invaliditetsydelse, som udgør 2.892 kr. månedligt. Indtægter skal oplyses til Udbetaling Danmark - også selv om det ikke får indflydelse på pensionsberegningen.