Gå til hovedindhold

Arbejdsindtægt ved førtidspension

Spørgsmål

Jeg er på den mellemste førtidspension med en rest arbejdesevne på 1/3. Jeg vil gerne arbejde på min restevne - hvor meget må jeg tjene? Er der også et max timetal, når det hedder en 1/3?

Svar

Du har oplysningspligt, dvs du skal oplyse Udbetaling Danmark om ændringer i dine indkomstforhold. Du har mulighed for selv at lave en vejledende beregning på Borger.dk. Det er indtægtens størrelse, der har betydning for beregning. Hvis din arbejdsindtægt vedvarende overstiger det dobbelte af grundbeløbet (pr.1.1.2014 ca. 140.000 kr. årligt) kan det betyde ændring af din pension.