Gå til hovedindhold

Arbejdsgiver/oprettelse

Spørgsmål
Jeg er godkendt til fleksjob og overvejer i den forbindelse ansættelse i min samlevers firma. Hvilke regler gælder der? F.eks i forhold til omsætning? Og hvad skal han betale for, og hvad kan han få refunderet ud over den del af lønnen, som jeg er berettiget til? Jeg tænker på pension, forsikring og feriepenge osv.?

Der står bl.a., at han skal tegne en gruppelivsforsikring, men gælder det også, når vi kun er to?
Jeg har i den forbindelse også erfaret, at det er svært, hvis ikke umuligt at blive forsikret, når man har sclerose. Jeg har i øvrigt som privatperson en ulykkes-og ansvarsforsikring, som er tegnet, før jeg fik konstateret sclerose. Kan jeg overhovedet bruge den til noget?
Og hvad er akut-fond, og hvor meget betaler man til det, hvis man skal det?

Jeg er i tvivl vedrørende forsikringer og fleksjob. Er arbejdsskadeforsikring ikke lovpligtig, og er det et problem at tegne en sådan, når ens ansat har sclerose?
Og hvad med gruppelivsforsikring - den er vel ikke lovpligtig, når man fx har sclerose og ikke kan tegne en? Og hvis der f.eks. kun er to ansatte i et firma, så kan det vel ikke kaldes en gruppe?
Svar
Fleksjob kan oprettes i offentlige og private virksomheder. Med hensyn til godkendelse vil jeg henvise til kommunen. Som lønmodtager skal du have udbetalt løn svarende til fuld tid
(37 timer pr. uge).      
Lønnen aftales mellem arbejdsgiver, lønmodtager og den faglige organisation på området. Arbejdsgiveren får refusion fra kommunen afhængig af vurdering af din arbejdsevne. Løntilskuddet kan enten være 50% eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn på området.        

Hvilke løndele og andre forhold omkring oprettelse af fleksjob er beskrevet på en god måde i pjecen fleksjob, som kan hentes her      
http://www.clh.dk/index.php?id=1473          

Arbejdsgivere med ansatte har forskellige arbejdsgiverudgifter, der ikke ydes løntilskud til herunder bidrag til Akut-fond. Bidraget skal af arbejdsgiver indbetales til fælles fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter, og er som sådan ikke et bidrag du, som lønmodtager er involveret i.        

Jeg opfatter det sådan, at din eventuelle arbejdsgiver ikke tidligere har haft ansatte, og vil derfor anbefale ham/hende at orientere sig nærmere omkring de forpligtelser, der følger med arbejdsgiverrollen.  

Hvad angår din eksisterende ansvars- og ulykkesforsikring, skal du bibeholde disse.
Ansvarsforsikringen dækker skader du måtte påføre 3. mands person eller ting, hvad enten du har sclerose eller ej. Ulykkesforsikringen vil stadig dække dig i de fleste tilfælde, selvom du har sclerose.
Ulykkesforsikringen udbetaler en sum ved invaliditet som følge af en ulykke afhængig af en méngrad, og nogle gange er der på en ulykkesforsikring også dækning ved dødsfald i forbindelse med en ulykke.

Jeg kender ikke kravene til, hvad han skal tegne for dig i forbindelse med et fleksjob. Du har helt ret i at det bliver en svær opgave at etablere en gruppelivsforsikring, tab af erhvervsevneforsikring og kritisk sygdoms forsikring for dig pga. sclerosen, da der jo afgives en række helbredsoplysninger for at få dækningerne. Gruppelivsforsikring er ikke lovpligtig, en gruppelivsforsikring er en forsikring tegnet individuelt, men ved tegning deltager man i en gruppe af mennesker der har samme dækning, derfor kaldes det en gruppelivsforsikring.

Jo, arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig, der skal ikke afgives helbredsoplysninger for at lave den og det er derfor ikke et problem at den ansatte har sclerose.