Gå til hovedindhold

Arbejde ved siden af pension

Spørgsmål

Hvordan er reglerne for at arbejde et mindre antal timer om ugen og samtidig få førtidspension? Er det muligt at sætte førtidspension på pause og prøve at arbejde igen, og hvis det ikke går så umiddelbart at genoptage førtidspension? Før jeg fik tilkendt førtidspension, var jeg i flex-job. Har jeg stadig ret til at få dette, og hvis jeg gerne vil prøve at arbejde igen? Er det stadig sådan, at hvis jeg arbejder et vist antal timer så supplerer kommunen op, og givet fald hvor meget?

Svar

Det er ikke antal timer, men indtægtens størrelse, der har indflydelse på beregning af førtidspension. Du har oplysningspligt overfor Udbetaling Danmark. Det er muligt at lave en vejledende beregning om indtægters indflydelse på førtidspensionen her på Borgerservice.

En pension kan godt gøres hvilende, som det kaldes. Det betyder, at pensionsudbetaling kan genoptages uden nødvendig sagsbehandling om berettigelse. Kommunen kan beslutte at gøre pensionen hvilende i en bestemt periode, hvorefter sagen genoptages. Jeg går ud fra, at du modtager pension efter reglerne efter 1.1.2003. En pension kan frakendes, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at det er muligt vedvarende at være selvforsørgende ved arbejde. Reglerne fremgår af Socialministeriets vejledning 105 af 23.10.2002 kap. 5.

Det vil være muligt at få et fleksjob, selvom du på nuværende tidspunkt er pensionist. Det kræver dog en konkret behandling og vurdering af din situation. I et fleksjob etableret efter 1.1.2013 får man løn for arbejdsindsatsen hos arbejdsgiveren. Kommunen beregner et fleksløntilskud afhængig af arbejdsindtægt og minimalløn på det respektive arbejdsområde. Du kan læse lidt nærmere her på vores hjemmeside "Fleksjob til lønmodtagere".