Gå til hovedindhold

Arbejde ved siden af førtidspension

Spørgsmål

Jeg er på mellemste førtidspension, men har tænkt mig at søge et job på max. 20 timer om ugen. Hvis jeg får et job, hvad skal jeg så gøre? Sætte førtidspensionen i bero? Får jeg invalitetsydelse? Jeg vil ikke have fleksjob. Og kan jeg risikere at komme over på en anden pensionsordning, hvis jeg ikke kan holde til arbejdet? Hvad sker der med løbende pension til både børn og mig (privat)?

Svar

Reglerne fremgår af vejledning om førtidspension kapitel 39 fra Socialjura.dk Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Det fremgår her, at hvis arbejdsindtægt vedvarende overstiger et beløb svarende til det dobbelte af grundbeløbet pt ca. 140.000 kr. årligt skal kommunen vurdere fortsat berettigelse. Pensionen kan gøres hvilende, det betyder, at såfremt det viser sig, at man alligevel ikke kan magte arbejdet vil pensionsudbetalingen kunne genoptages.

Ved ændring i indkomst har du oplysningspligt. Ændrer du din forskudsopgørelse vil ændringen automatisk blive oplyst til Udbetaling Danmark - ellers er du forpligtet til at oplyse direkte til Udbetaling Danmark. Det er din kommune der skal tage stilling til evt. hvilende pension. Du vil fortsat kunne bevare din invaliditetsydelse.

Med hensyn til indtægt og private pensionsordninger vil det bero på betingelserne i pensionsselskabet.