Gå til hovedindhold

Arbejde ved siden af

Spørgsmål
Jeg vil gerne høre om reglerne for at starte på et fritidsjob? 
Jeg er på førtidspension den gamle ordning.
Dernæst vil jeg høre om der er mulighed for hjælp (støtte) med ansøgning om invalidebil? Da jeg har fået en bevilget - som er betalt ud og totalskadet. Og til min store skræk skal jeg så starte helt forfra med ansøgning, og ved af erfaring at det er hårdt.
Svar
Du må gerne tjene lidt ved siden af din førtidspension. Du har oplysningspligt overfor kommunen, så du skal sørge for at oplyse om forventet indtægt, når du starter. Det gælder både i forhold til pension og evt. boligydelse. Hvis du ikke har andre indtægter end din førtidspension har du i øjeblikket 100% i personlig tillægs% (medicinkort, varmetilskud o.lign). Den personlige tillægs% reduceres ved indtægter over 18.500 kr. årligt for enlige.  

Vedr. handicapbil skal kommunen foretage en sagsbehandling ved fornyet ansøgning. Hvorvidt der kan være problemer omkring bevilling ved jeg ikke, men der er ikke andet at gøre end kontakte din kommune og bede om en orientering om mulighederne for dig. Det vil nok være en god ide, hvis du har mulighed for at have en person med til samtalen, det er rart at have en at drøfte tingene med både før og efter.