Gå til hovedindhold

Antidepressiv medicin virker ikke

Spørgsmål
Jeg er en kvinde i 30´erne der fik diagnosen for 10 år siden efter bl.a føle- og synsforstyrrelser. Jeg har siden da taget Avonex, og heldigvis har jeg ikke haft flere attakker kun urologiske gener.

Sidste år fik jeg en dejlig datter, men kort tid efter fik jeg det lægen og min sundhedsplejerske betegnede som en fødselsdepression, så jeg gik til samtaler hos en psykolog og kom oven på igen.
Et halvt års tid derefter fik jeg igen en depression og fik ordineret 20 mg Cipramil af min praktiserende læge, som jeg tog i ca 3 måneder med god effekt - kombineret med samtaler hos en psykiatrisk sygeplejerske - hvorefter jeg trappede ned til 10 mg.

Derefter havde jeg det fint i et par måneder, men nu er det kommet snigende igen med ekstrem træthed og slet ikke at kunne overskue hverdagen p.g.a. manglende energi til bl.a kæreste og barn.
Jeg henvendte mig hurtigt til min psykiatriske sygeplejerske og startede på 20 mg igen uden effekt efter et par uger, jeg har nu taget 30 mg i over 4 uger uden effekt.
Skal jeg blive ved med det?

Jeg kan yderligere oplyse, at jeg har fået taget blodprøver med hensyn til stofskifte, vitaminmangel o.lign. Desuden fik jeg tre måneder efter fødslen Mirena hormonspiral og har nedsat sexlyst.
Jeg tænker derfor nu om hormonspiralen mon kan være årsagen til noget, men jeg har førhen taget p-piller uden problemer.

Jeg har ikke rigtig lyst til noget - kun at sove - jeg sover ok om natten og sover hele formiddagen, men ved ikke hvad jeg skal gøre?
Svar
Som skleroseramt har man øget risiko for at udvikle depression.
Først og fremmest er der eksistentielle grunde til dette, forårsaget af alle de tanker og bekymringer, der naturligvis kredser om alvorlig og kronisk sygdom. Men MS kan også direkte medvirke til udvikling af depression, idet skleroseplaks kan ramme områder i hjernen, som har betydning for stemningsleje eller kognitiv funktion. Undersøgelser har vist, at skleroseplak der f.eks. rammer tindingelapperne, kan øge risikoen for depression. Det er ikke sikkert, at man umiddelbart erkender disse angreb, idet de fleste skleroseplak dannes uden der forekommer symptomer af motorisk (bevæge) eller sensorisk (føle) karakter.

Jeg kan ikke herfra vurdere hvad årsagen til din depression er, men hvis du ikke responderer på antidepressiv behandling, må man overveje om det kan være et attak, der er årsagen. Hvis det er tilfældet, vil dine symptomer imidlertid også bedres i takt med, at attakket klinger af. Det er dog vigtigt, at du giver den antidepressive medicin tid til at virke, hvor en sikker effekt i mange tilfælde først indtræder efter 4-6 uger.

Desuden er det vigtigt, at du har en psykiater, der følger dig og tager stilling til om valget af antidepressiv medicin og dosis er rigtigt. Hvis man vurderer at et attak kan have været årsagen, er det endvidere vigtigt, at du snakker med din skleroselæge om eventuel skift af præparat til en mere effektiv behandling.