Gå til hovedindhold

Ankestyrelsen

Spørgsmål

Jeg vil gerne kommentere, at jeg blev rigtig forskrækket, da jeg læste om at el-scootere nu skal betragtes som forbrugsgode og ikke som hjælpemiddel.

Jeg har svært ved at forstå, at det kan være rigtigt at et hjælpemiddel - blot fordi det er så godt, at andre befolkningsgrupper får øjnene op for dets anvendelsmuligheder - kan overgå fra at blive betragtet som hjælpemiddel for os som det jo virkelig hjælper, til et forbrugsgode?

El-scooteren har jo virkelig ændret livet for os scleroseramte og er mindst lige så vigtigt som al mulig medicin, i bestræbelsen på at afhælpe følgerne af vores sygdom.

Hvem sidder egentlig i den ankestyrelse og hvordan bliver de udpeget?

Svar

Jeg forstår fuldstændig din frustration og som du også er klar over, deler Scleroseforeningen heller ikke opfattelsen af, at el-scootere nu betragtes som forbrugsgoder med den følge, at brugeren selv står for en del af betalingen m.m.

Sagen er rejst overfor Folketinget og vi afventer nu den politiske vurdering af sagen. Jeg behøver ikke referere indholdet i vores meddelelse på hjemmesiden, men vil blot gøre opmærksom på, at det er vigtigt, såfremt du - eller nogen du kender - kommer ud for en sådan afgørelse, gør brug af muligheden for at klage over afgørelsen.

Du spørger, hvem der sidder i Ankestyrelsen. Du kan læse om Ankestyrelsen på www.ast.dk. Udover jurister, som er ansat i Ankestyrelsen, er der beskikkede medlemmer, som er udpeget af forskellige organisationer. Ved afgørelser i principsager deltager, som hovedregel, 2 jurister og 2 beskikkede medlemmer.