Gå til hovedindhold

Anden chauffør end ejer

Spørgsmål

I vores lille læseklub er der ét af medlemmerne, der sidder i kørestol og har respirator - det giver hende mulighed for at have en personlig hjælper 24 timer. Ikke alle hjælperne er trygge ved at køre med x i bilen, der er registreret som handicapbil, så hendes mand har trådt til som chauffør. Manden døde pludseligt for 2 måneder siden, og min mand - socialpædagog og indtil pensionsalder ansat på en boenhed og vant til at køre med handicappede - tilbød at agere chauffør. Må han køre x og hjælper til mødestedet, og køre hjem i bilen uden x, og hente hende senere på mødestedet, og køre hende og hjælperen til bopælen? Jeg har diskuteret det med vores datter, og vores svigersøn mener ikke, min mand er dækket af nogen forsikring, hvis han kører uden x i bilen. Er det korrekt?

Svar

Ansvarsforsikringen følger bilen, det betyder, at ansvarsforsikringen altid dækker skader på andre biler, forudsat at den, der kører bilen har kørekort og færdselslov i øvrigt er overholdt. Der kan være tale om forhøjet selvrisiko ved skade afhængig af førerens alder, men det forstår jeg ikke er et problem her. Evt. fartbøder skal dækkes af bilens ejer.

Ansvarsforsikringen dækker ikke føreren af bilen, hvis denne kommer til skade. Føreren kan have en ulykkesforsikring selv, der måske kan dække. Ellers kan det være relevant at tale om en førerulykkesforsikring.Helt konkret vil jeg anbefale kontakt til forsikringsselskabet, da jeg også forstår, at der måske tidligere har været anført, at X´ægtefælle har været bruger af bilen.

Bilen må gerne anvendes uden, at X er med i bilen. Bilen skal dække X`s befordringsbehov, men det er altså ikke en betingelse, at vedkommende er med altid.