Gå til hovedindhold

Ampakiner

Spørgsmål

Jeg så sidste uges på DR 2 , som handlede om doping. Her blev også emnet hjernedoping berørt, hvorfor et stof der hedder Ampakin blev nævnt.

Nu kommer så mit spørgsmål: Som MS-ramt kan man få medicin som hjælper på blæren, rystelser, smerter m.m. Er der også lavet undersøgelser med hjernedoping for at mildne kognitive skader?

Svar

Ampakiner er betegnelsen for en gruppe af stoffer, der påvirker effekten af signalstoffet glutamat i hjernen. Ampakiner har fået deres navn, fordi de virker ved at bindes til de såkaldte AMPA-receptorer, der netop virker ved at binde glutamat. Ampakiner er under afprøvning ved en række forskellige hjernesygdomme.

Jeg har ikke kendskab til undersøgelser af ampakiners effekt ved sklerose.

Medicin, der også bruges til behandling af Alzheimers sygdom, har været afprøvet til behandling af hukommelsesproblemer ved sklerose.

En enkeltstående, lille undersøgelse. påviste en gavnlig effekt, men der findes ikke større undersøgelser, der kan underbygge, at denne form for behandling rent faktisk har effekt ved sklerose. Der findes desværre ikke andre behandlinger, der kan bedre de kognitive funktioner ved sklerose.

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at depressioner medfører hukommelses- og koncentrationsproblemer, og da depressioner forekommer med øget hyppighed ved sklerose, skal man overveje, om problemerne eventuelt kan skyldes en ubehandlet depression.