Gå til hovedindhold

Almindelig vs. ny H1N1 influenza-vaccine

Spørgsmål

Jeg er (som så mange andre) voldsomt i tvivl om hvorvidt jeg vil blive tilbudt vaccine mod H1N1 virus, samt om jeg, i givet fald, skal lade mig vaccinere.

Jeg har rundt omkring læst følgende, som jeg vil bede dig af- eller bekræfte:

1. Personer med neuromuskulære lidelser såsom MS har større risiko for at blive alvorligt syge af H1N1 virus og vil derfor blive tilbudt vaccine.

2. Den vaccine der er under udvikling vil formentlig komme til at indeholde en såkaldt adjuvant (så vidt jeg har forstået et stof der booster immun-responset så man behøver mindre egentlig vaccine for at opnå beskyttelse).

3. En sådan adjuvant har ikke været tilsat tidligere godkendte influenza-vacciner.

4. En adjuvant af typen squalene vil sandsynligvis blive brugt.

5. Squalene-baserede adjuvanter kan have en ret langvarig effekt som booster af immunsystemet og har i undersøgelser induceret MS-lignende sygdomme i dyr.

Såfremt den vaccine der ender med at blive produceret indeholder en squalene-baseret adjuvant, vil du så anbefale MS-patienter at tage imod tilbud om vaccine, fordi risikoen for at blive alvorligt syg af Influenza A er større end risikoen ved at lade sig vaccinere?

Eller vil du. så længe risikoen ved squalene-baserede adjuvanter ikke er tilbundsgående undersøgt for MS-patienter, anbefale at vi holder os langt væk fra vacciner indeholdende sådanne stoffer?

Svar

&#160

Influenzavaccination mod almindelig influenza og mod den nye influenzatype (H1N1) anbefales til sklerosepatienter, der på grund af sklerosen må vurderes at have øget risiko for at udvikle, for eksempel, lungebetændelse i forbindelse med influenza. Det vil generelt kun gælde patienter, der har en ikke ubetydelig funktionsnedsættelse på grund af sygdommen.

Desuden anbefales influenzavaccination til patienter med aktiv sygdom, det vil sige patienter, der inden for det seneste 1-2 år har haft attakker, idet de formentlig har øget risiko for skleroseattak i efterforløbet af en influenza.

Det er rigtigt at Pandemrix vaccinen mod H1N1 influenza, i modsætning til den almindelige influenzavaccine, indeholder et hjælpemiddel (adjuvans), der øger immunsystemets evne til at reagere på vaccinen. Jeg har ikke kendskab til undersøgelser, der viser, at anvendelse af vacciner med adjuvans er risikabelt ved sklerose. Umiddelbart vil jeg dog ikke skønne, at de er forbundet med nogen væsentlig risiko.