Gå til hovedindhold

Aircondition i handicapbil

Spørgsmål

Jeg har fået afslag på aircondition i den nye handicapbil, som jeg har fået bevilget. Begrundelsen er at jeg selv er istand til at åbne et vindue, for at kompencere for varmen.

Jeg kører selv og har carospeed monteret, hvilket bevirker at jeg kun har en hånd på rattet, og ikke føler at det er forsvarligt at åbne vinduet under kørslen. Jeg bliver meget slap i hele kroppen ved høje temperaturer.

Kan det betale sig at anke kommunens afgørelse eller er det en formålsløs opgave, der ikke kan betale sig at bruge energi på.

Svar

Umiddelbart tænker jeg på, hvordan dine symptomer ved varmepåvirkning rent lægeligt er beskrevet. Der findes en beskrivelse af symptomerne kaldet Uhthoffs fænomen, som beskriver en forværring af eksisterende symptomer grundet udsættelse for temperaturer, der er højere end normalt. Er det lægeligt dokumenteret i din sag?

I modsat fald vil jeg anbefale dig at kontakte din læge/neurolog for nærmere uddybning af dette problem.

Det kunne godt lyde som om der kunne være en grund til at drøfte sagen nærmere med sagsbehandleren/evt. anke afgørelsen.

Husk, at du har ret til kopi af alle sagens akter.