Gå til hovedindhold

Afvisning af dækning for kritisk sygdom

Spørgsmål

Spørgsmålet drejer sig om afvist udbetaling for kritisk sygdom, som efterfølgende er behandlet i Ankenævnet med samme resultat.
Sagen starter med at min pensionskasse FSP fusioneres ind i AP pension pr. 1/1-13. I forbindelse med fusionen kan kritisk sygdom ikke videreføres. Jeg overser en tilmeldingsfrist pr. 15/11, da jeg afventer øvrige dækninger, invaliditet og dødsfald, som dog først skal aktivt tilmeldes i 2013. Som følge heraf bliver jeg smidt ud af ordningen ultimo 2012 uden aktivt at have udmeldt mig. I december 2012 søger jeg en diagnose hos egen læge for svære balanceproblemer, der ender med sclerosediagnosen i 2013, hvor jeg ikke har kritisk dækning mere.
Altså de grundlæggende spørgsmål som jeg ikke er sikker på er indgået i vurdering er:
1) Er det rimeligt, at det hele afgøres af diagnosetiden - hvis jeg havde fået diagnosen i 2012, var der ingen problemer.
2) Er det rimeligt, at jeg skal tilmelde mig en forsikring, jeg har været med i i ca. 20 år.

Svar

Idet ankenævnet har behandlet sagen og er nået til samme konklusion, tror jeg det er urealistisk at udfaldet ville ændre sig i en evt. retsag.

Hvad angår dine spørgsmål, så er her svarene som jeg ser det.

1. Det kan jo altid diskuteres om vilkårene for forsikringen er hensigtsmæssige, men det er nu en gang sådan, at det er diagnosen der udløser erstatningen, og en evt. diagnose skal være stillet i forsikringstiden.
2. Det er svært at svare på, juristeriet bag er ikke min kompetence. Det er normalvis kunder der bliver stødt, uanset om der er tale om et aktivt tilvalg eller et aktivt fravalg. Idet de har sendt dig en skrivelse herom, tror jeg desværre ikke, det kan lægges til grund, at de ikke har ageret efter bogen.