Gå til hovedindhold

Aftalebaseret skånejob

Spørgsmål

Jeg har lige hørt om noget der hedder , og har i den forbindslse en række spørgsmål.

Jeg har været så heldig at blive ansat i fleksjob "i min egen stilling" for 4 år siden (jeg er ansat i det offentlige), og i forbindelse med et møde med kommunens fleksjobs-konsulent, om nedsættelse af min arbejdstid igen (denne gang fra 14,5 til 13,5 timer om ugen), får jeg at vide at der ikke er mange i fleksjob på så få timer - er det rigtigt? - og at jeg måske skulle overveje at søge førtidspension og et skånejob.

Her er det så bare jeg tænker: "Skånejob, er det ikke sådan et job hvor man nærmest ikke får nogen løn?". Men så læste jeg om det såkaldte , og det lyder som om at det er et "almindeligt" job, bare færre timer, og med diverse skån (som selvfølgelig afspejles i lønnen).

Hvordan kan jeg få min arbejdsgiver med på den idé? Det lader til at det ikke skal foregå gennem kommunen, da der ikke er løntilskud involveret. Findes der en slags vejledning? Og hvordan med min øgede sygdoms-påvirkning, kan der tages højde for den?

Svar

Du har ret med hensyn til det .  Det ydes primært til personer med mindre nedsættelse af arbejdsevnen.

Der er her tale om en lokalaftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Der er ikke tale om egentligt opgaveskift men bare en gensidig forståelse for at man på grund af nedsat tid, ikke når så meget som før. Det betyder at kolleger bliver orienteret for at skabe bedre forståelse for situationen. Typisk vil en eventuel tillidsmand blive involveret for at sikre at aftalen stadig er inden for rammerne af en overordnet overenskomst.

For dit vedkommende vil det betyde en kontakt til din tillidsmand for en vurdering, og derefter en kontakt til din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver har allerede udvist stor fleksibilitet, så mon ikke de er til at tale med om dette også (?).

Inden du dog gør noget, bør du vende ideen med din sagsbehandler, der står for administrationen af din fleksordning, så du ikke kommer i en uhensigtsmæssig klemme.

Med hensyn til en arbejdstid på 13,5 timer under fleksordningen, er det også min opfattelse, at det er et fåtal der har det antal timer. Det vel egentlig også derfor kommunen snakker om pension, eventuelt kombineret med et skånejob.

Men som jeg læser dit brev, føler du en stor glæde ved dit job, og samtidig oplever du en stor værdi i at have det.

En nedsættelse på 1 time om ugen lyder ikke af så meget. Du skrive ikke noget om din arbejdstid, men kunne en løsning ikke være at bygge en pause ind i jobbet om dagen? Måske ændre arbejdstiden til et skift mellem formiddag den ene dag, og eftermiddag den anden dag? En god ide her, er at lave en vurdering af hvornår du føler du kan yde mest på en uge.

I nogle kommuner findes der en centralpulje, hvor offentlige arbejdsgivere kan få tilskud til ansat med fleksjob, altså et tilskud der ydes samtidig med flekstilskudet. Er det noget du har undersøgt hos din arbejdsgiver?

Held og lykke.