Gå til hovedindhold

Aftale i henhold til § 56 i sygedagpengeloven

Spørgsmål

Siden jeg fik diagnosen MS i 1998, har min arbejdsgiver haft en aftale med kommunen der tidligere hed § 28, nu tror jeg den hedder § 56.

Efter kommunesammenlægning, vil den nye sagsbehandler ikke forlænge vores aftale. Kommunen har i de sidste 10 år fornyet aftalen hvert år, selvom jeg ingen sygedage har haft på grund af min MS. Kommunen og min arbejdsgiver betragtede aftalen lidt som en forsikring, når nu MS er så uforudsigelig en sygdom. Heldigvis har jeg ingen attakker haft siden jeg fik diagnosen, og derfor heller ingen udgifter for kommunen.

Mine spørgsmål lyder nu: Hvorfor vil kommunen ikke forlænge aftalen, bare fordi der ingen udgifter/sygedage har været?

Svar

Betingelserne for indgåelse og fornyelse af en aftale efter sygedagpengelovens § 56 er, at lønmodtagerens egen sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig og/eller kronisk lidelse, således at lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage på et år. Aftalen kan derfor kun fornyes, hvis lidelsen har medført mindst 10 fraværsdage i det seneste år. Dage med delvist fravær tæller som hele dage.

Ud fra din beskrivelse lyder kommunens afgørelse til at være korrekt i henhold til loven. Såfremt du på grund af din sclerose får fravær i 21 dage inden for de sidste 12 måneder, vil der kunne ske fornyet kontakt til kommunen om indgåelse af en sådan aftale.