Gå til hovedindhold

Aftale efter § 56 i sygedagpengeloven

Spørgsmål

Jeg er assurandør og er pt. i forhandling med min arbejdsplads, om at gå 20% ned i tid og 20-30% i salgsmålsætning, for at undgå al for megen stress.

Kan min arbejdsplads gøre brug af en § 56-aftale?

Svar

&#160

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at dit firma ønsker at bruge en § 56 aftale efter sygedagpengeloven som en generel nedsættelse af din arbejdstid og som følge heraf refusion efter sygedagpengeloven. Det er ikke muligt.

Det fremgår af sygedagpengevejledningen (Arbejdsdirektoratets vejl. 9300 af 25.6.2008) pkt. 56.4 "§ 56-aftaler kan ikke bruges ved en varig nedsættelse af arbejdsevnen, fx ved at lønmodtageren har en eller flere faste "sygedage" om ugen. I disse situationer må der ses på muligheden for støtte efter de sociale kapitler".