Gå til hovedindhold

Afslag på forsikring af kritisk sygdom

Spørgsmål

Jeg håber, I kan hjælpe mig i en sag omkring forsikring for kritisk sygdom hos PFA. Baggrunden er, at jeg i juli måned blev opsagt fra min tidligere arbejdsgiver. Jeg har været på samme arbejdsplads i 15 år. For godt 13 år siden blev vi alle forsikret mod kritisk sygdom hos PFA. Timingen var nok lidt dårlig for mit vedkommende, da jeg et par uger før havde været hos en neurolog, der "luftede" for mig, at mine symptomer tydede på, at jeg havde sclerose, men det ville kræve udtag og undersøgelse af spinalvæske at få en diagnose, hvilket jeg altså ikke havde på det tidspunkt. Jeg blev således omfattet af forsikringen om kritisk sygdom, men da jeg var påbegyndt et undersøgelsesforløb fik jeg ikke udbetalt beløbet for kritisk sygdom. Diagnosen fik jeg så en måneds tid senere.

Nu har jeg startet en mindre selvstændig virksomhed, min pension er sat på henstand, men jeg har søgt om kritisk sygdom og derfor i den forbindelse indsendt helbredsoplysninger til PFA. I går fik jeg så et afslag med følgende argumentation: "Afslaget skyldes, at vi følger retningslinier fra Videncenter for Helbred og Forsikring. De har beregnet, at multipel sclerose statisktisk kan forøge risikoen for at få en af de dækningsberettigede sygdomme i Kritisk Sygdom. Du skal vide, at der som sagt er tale om en generel og statistisk vurdering, som man i forsikringsbranchen altid lægger til grund for en accept, et forbehold eller et afslag. Når vi baserer vores afgørelser på statisktisk materiale, er det for at sikre alle kunder ens og uvildig behandling".

Afslaget kom noget bag på mig, da jeg aldrig har hørt, at jeg statisktisk set skulle have større sandsynlighed for at få andre kritiske sygdomme. Og at den sandsynlighed skulle være stor nok til, at jeg kan få et afslag for Kritisk Sygdom. Jeg tænker Scleroseforeningen har kendskab til denne type sagsbehandling. Er det blot sådan det er, og jeg må acceptere afslaget? Eller er der noget at gøre her?

Svar

Langt de fleste selskaber følger Videncenter for Helbred og Forsikrings vurdering, netop så selskaberne i mellem ikke konkurrerer på helbredsoplysninger, hvilket vil være etisk forkert. Du vil ikke umiddelbart kunne få en ny/anden vurdering hos PFA.

Derfor er eneste mulighed at søge om dækningen andetsteds, men mulighederne er ikke store.

Hvad angår det at der skulle være større risiko, kan jeg ikke vurdere, det er en lægelig vurdering.