Gå til hovedindhold

Afprøvninger

Spørgsmål

Jeg har været hos min kommune for at få lavet en ressourceprofil vedrørende min videre fremtid. Jeg skal i den forbindele til min neurolog i denne måned og tjekkes, og ud fra den nye journal fra neurologen, vil min kommune så tage stilling til om jeg kan få et flexjob. Min sagsbehandler har gjort mig opmærksom på, at det afhænger meget af hvad neurolog skriver i journalen, hvorvidt jeg kan få et fleksjob eller ej.


Neurologen skal specificere hvor mange timer han vurder jeg kan klare at arbejde, ellers vil kommunen muligvis selv teste mig, igennem arbejdsprøvning eller lignende. in sagsbehandler er godt klar over mine gener fra sclerosen, men skal dog alligevel have en opdateret journal fra min neurolog.


Nu er det så mit spørgsmål går på: Er det en god ide, og vil det have nogen indflydelse på min journal, hvis jeg selv fortæller min neurolog hvor mange timer jeg syntes jeg magter på arbejdsmarkedet? For hvis min neurolog ikke laver nogen anmærkning i journalen, sender kommunen mig som bekendt i arbejdsprøvning, og det føler jeg ikke at jeg magter. Så: Har jeg selv noget at skulle have sagt vedrørende timeantal på arbejdsmarked?

Svar

Du skriver ikke noget om du aktuelt har et job, er sygemeldt eller andet (?). Herudover bliver jeg også lidt betænkelig ved den melding, som din sagsbehandler giver. For det første ved en neurolog ikke hvor mange timer du kan arbejde og vil som udgangspunkt ikke notere noget sådant i en journal. For at få et klart billede af din sygdom, aktuel tilstand, prognose og så videre kræves, efter min opfattelse, en decideret speciallægeundersøgelse.

Kommunen skal afklare din arbejdsevne, hvilket dels sker ved beskrivelse af: Hidtidige forløb, lægelige dokumentation - herunder funktionsniveau og særkendetegn ved sygdommen -, prognosen, fremtid - herunder for eksempel manglende beredskab overfor forandringer og almindelig dagligdags funktioner - altså hvordan klarer du dig i hverdagen, er der problemer med koncentration, hukommelse og overblik - behov for hvile, hvor lang tid tager opgaver og så videre.

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70 stk. 2: "Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen".

 

Det betyder med andre ord, at hvis en arbejdsprøvning ikke forventes at vise noget, som man ikke ved i forvejen, er der ikke noget formål med at foretage en sådan.

Jeg mener, at du bør få fuld aktindsigt i din sag og eventuelt få andre til sammen med dig at kigge akterne igennem. Det vil også være en god ide, at have en bisidder med dig ved samtaler på forvaltningen, så der ikke kommer til at ske misforståelser i samtalen. En bisidder kan være en god ven/veninde, samlever/andre familiemedlemmer eller en repræsentant fra din faglige organisation. Du har også mulighed for mere konkret vejledning ved kontakt til Scleroseforeningens socialkonsulent i det område, hvor du bor. Navn og træffetid ses på hjemmesiden.