Gå til hovedindhold

Afprøvning 2

Spørgsmål

Jeg er en kvinde, som fik konstateret sclerose i april 2007. Jeg arbejder p.t. 37 timer pr. uge på kontor og er ved at søge flexjob.

I maj 2008 startede min arbejdsprøvning. Jeg skulle udfylde en Ressourceprofil/Arbejdsevneprofil, som jeg har gjort og sendt tilbage. Så skulle jeg skrive dagbog i 3 måneder om hele min dag, hvilket jeg gør så godt jeg kan og har overskud til.

Men jeg er lidt i tvivl om det med arbejdsprøvningen, og er meget usikker på havd jeg må og ikke må, så håber du kan hjælpe mig: Må man, i arbejdsprøvningen, gå tidligere hjem fra jobbet, hvis man har det skidt eller ingen overskud har? Jeg har svært ved bare at gå hjem fra arbejdet selv om jeg har det skidt og er meget træt, men hvad skal jeg sige til chefen, hvis jeg har brug for at gå hjem? (Måske bliver han sur, hvis jeg går hjem før tid).

Svar

For personer med begrænsninger i arbejdsevnen skal der foreligge en redegørelse for den pågældendes ressourcer, redegørelse for, hvorfor arbejdsevnen anses for begrænset og lignende. Der skal udarbejdes en ressourceprofil, som jeg forstår også er sket i din sag.

I forbindelse med den iværksatte afprøvning forudsætter jeg, at der er sket aftaler med din arbejdsgiver om hvordan arbejdsgiveren forholder sig i den konkrete situation. Herunder hører også aftaler om hvordan I forholder jer, når du på grund af træthed/utilpashed ikke er i stand til at fuldføre en arbejdsdag. Er du for eksempel delvis sygemeldt?

Kommunen skal i forbindelse med afprøvningen udarbejde en plan.

Det er derfor helt klart kommunen, der skal vejlede dig og arbejdsgiveren om forventninger og krav, og jeg vil opfordre dig til at kontakte din sagsbehandler for nærmere rådgivning, så der opnås en realistisk afprøvning.

Se desuden andre svar her på Rådgivningspanelet samt på www.minarbejdsevne.dk.