Gå til hovedindhold

Afmærket P-Plads

Spørgsmål

Jeg har en reserveret invalide parkeringsplads. Problemet er dens placering 15-20 meter fra indgangsdør. Da den blev bevilget i 2008, var det ikke et problem, men min gang er væsentlig forværret (bruger 2 krykker), og når det er glat/blæser, er det nærmest umuligt/farligt at komme over til bilen. Jeg bruger bil til at komme til behandling og fleksjob. En placering foran indgangsdør ville være meget bedre, hvilket lægerne fra hospitalet også har skrevet i min journal. Jeg har klaget over placeringen til Rigspolitichefen - men her bliver der henvist til afgørelsen fra 2008. Hvordan skal jeg komme videre?

Svar

Ja det er jo et godt spørgsmål. Umiddelbart vil der vel ikke være noget til hinder for at flytte reservationen til plads foran din indgangsdør, men det er der tilsyneladende ikke rigtig forståelse for.  

Mit bedste bud vil være at starte forfra med ansøgning gennem kommunen og prøve at påvirke den vej. Et andet bud kunne være at kontakte kommunens ergoterapeut for at høre, om han/hun har nogen idé om, hvordan problemet til og fra bil i givet fald vil kunne løses.