Gå til hovedindhold

Aflevering efter endt brug

Spørgsmål
Jeg fik i 2006 hvor jeg boede på landet bevilget en kina havetraktor, nu er jeg flyttet i lejlighed, og kommunen skriver at de gerne vil have traktoren tilbage, men den er væk, hvad gør jeg? 
Skal jeg købe en anden, eller hvad er værdien idag?
Svar
Jeg forstår det sådan, at du har fået bevilget din havetraktor som hjælpemiddel, som udlån. Det betyder, at du har underskrevet en udlånserklæring og der skrevet under på, at du er indforstået med at have lånt hjælpemidlet, forpligter dig til at behandle og vedligeholde på forsvarlig måde, at hjælpemidlet skal forblive i din varetægt, ikke må sælges, udlejes, udlånes eller fjernes, og hvis du ikke længere bruger hjælpemidlet skal der gives besked til kommunen. 

Det drejer sig primært om, hvilken rådgivning du har modtaget ved bevilling/udlevering af hjælpemidlet. Prøv at se om du har nogle sagsakter, ellers må det være kommunen, som må dokumentere forholdene.  

Du er som sådan ikke forpligtet til at forsikre et hjælpemiddel, det er dog altid en god ide, at orientere sit forsikringsselskab, så hjælpemidlet evt. kan medtages under indbo.  

Havetraktoren er væk og jeg forstår det sådan, at du ikke ved, hvad der er sket.  

Principielt kan man jo sige, at du ikke har overholdt din oplysningspligt og kommunen vil måske gøre et krav gældende - det vil være op til kommunen. Under alle omstændigheder er der ikke andet at gøre end at kontakte kommunen og give besked om, at du ikke længere har traktoren og ikke ved, hvor den er. Hvis kommunen gør krav gældende vil de oplyse om beløbets størrelse. Hvad værdien af en sådan havetraktor er i dag, ved jeg ikke, men du kan evt. forhøre dig hos en forhandler.