Gå til hovedindhold

Aflastning af rask ægtefælle

Spørgsmål

Er der i lovgivningen nogen muligheder for et par, som stadig er gift, hvor den scleroseramte i forholdet, kan komme ud af hjemmet og bo? 

Mine to søskende og jeg står i det dilemma, at sclerosen suger livet ud af min mor, men det samme sker med min far. Han er stresset og presset ned, hvor han snart ikke kan bunde længere. Han er netop blevet 60 år. De har været gift i over 30 år, men han kan ikke blive ved med at holde til at passe min mor. Set udefra er min mors situation ved at hive ham med i graven. Min mor er efterhånden stærkt medtaget af sclerosen. De kognitive evner er hårdt ramt. Hun er stærkt deprimeret. Sidder i elektrisk kørestol og derfor hjemmehjælp 6 - 7 gange om dagen. Hun skal hjælpes op af sengen, i seng, toiletbesøg, smøres mad til m.m. Mine forældres hjem er blevet til en banegård af hjemmehjælpere, fysioterapeuter, hjemmesygeplejersker, rengøring m.m.

Det er selvfølgelig fantastisk og dejligt med hjælp. Men situationen for min far er uholdbar. Vi ser selvfølgelig helst min mor blive i sit eget hjem, men føler vi har to forældre at tænke på, og lige nu er min fars helbred også i fare. Han er selv flexjobber pga. dårligt ben og på antidepressiv.

Hvad er som sagt mulighederne for et bo-tilbud uden for hjemmet til min mor, når de stadig er gift? Skal de skilles? Kan man som familie give et økonomisk tilskud til et sådant tilbud. Kan hun bo ude halvdelen af ugen? Hvordan med økonomien for min far?
Hilsner fra 3 børn, som kun ønsker det bedste for begge forældre.

Svar

Det er fornuftigt af jer at tænke på begge jeres forældre, og der kan komme situationer, hvor andre støttemuligheder end hjemmepleje i hjemmet bør overvejes. Er jeres mor indforstået med en ændring af den aktuelle situation? Det er vigtigt, at I som familie drøfter situationen.

Kommunen har mulighed for at tilbyde aflastning, dagcenter og døgnophold.

Aflastningsophold er muligheden for, at jeres mor et nærmere aftalt antal dage om måneden kan være et andet sted. Dagcenter er en mulighed for at være andet sted i dagtimerne, hvor måske også træning kan tilbydes. Døgnophold er plejehjem, hvor jeres mor kan bo fast.

Det er muligheder, som I - efter jeres egen drøftelse i familien - skal kontakte kommunens visitation for nærmere drøftelse. En person under folkepensionsalderen skal tilbydes en handleplan (lov om social service § 141), en handleplan skal indeholde formål med den indsats, der gives, hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet, varighed og andre særlig forhold vedr. fx boform, personlig hjælp, behandling m.v.

Alt afhængig af hvilke tilbud kommunen tilbyder vil der være en form for egenbetaling. Aflastningsophold har typisk en fast dagspris, som så dækker forplejning, vask o.lign.

Ved ophold på plejehjem betales indskud, husleje, lys, varme m.m. Visitator skal oplyse om de helt konkrete udgifter og støttemuligheder. Her tænker jeg på omregning af pension til beregning som enlig, boligstøtte o.lign. Der er ikke noget krav om juridisk skilsmisse.

Jeg håber, at I kan finde en god løsning for jeres forældre. I har også mulighed for evt. at kontakte Scleroseforeningens socialrådgiver i det område, hvor jeres forældre bor. Navn og kontaktmulighed kan ses på Scleroseforeningens hjemmeside.