Gå til hovedindhold

Afgørelsestidspunkt

Spørgsmål
Jeg har, indtil nu, fået den mellemste førtidspension, men er blevet rådet til at ansøge om forhøjelse heraf, grundet min helbredssituation.

På denne opfordring indsender jeg så en ansøgning til kommunen, omkring den 1/3/2010. Den 1/7/2010, får jeg så svar om at jeg er blevet tilkendt forhøjelsen.

Mit spørgsmål er så, om jeg skal have denne fra marts måned af, hvor jeg som bekendt ansøgte, eller om det er korrekt, som kommunen skrev i afgørelsen, at det først er fra den 1/7/2010?
Svar
Reglerne er sådan, at kommunen skal behandle en ansøgning om/forhøjelse af førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes. Først når disse er undersøgt træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt der kan rejses sag om pension/forhøjelse.

Pensionen udbetales ikke tilbagevirkende fra det tidspunkt, hvor du selv retter henvendelse. Det er derfor korrekt, at du har fået en afgørelse med virkning fra den 1.7.2010.