Gå til hovedindhold

Afgiftsfritagelse 2

Spørgsmål

Jeg har en bil med særlig indretning, således at jeg har autogear og håndbetjent transmision, hvilket er et krav for at jeg må køre bil.

Jeg har haft min bil i 6 år og har betalt vægtafgift i hele perioden. Nu fortæller politiet mig imidlertid at jeg skal ansøge min kommune om en fritagelse for vægtafgiften, så vil jeg kunne få det indbetalte beløb tilbage. Til dette siger kommunen, at det kun gælder hvis jeg har fået tilkendt støtte til køb af bil. Politiet oplyser noget andet.

Hvad er rigtigt?

Svar

Reglerne for fritagelse for vægtafgift og afgift efter brændstofforbrug fremgår af bekendtgørelse om støtte til bil (nr. 615 af 15.6.2006) § 7. Af vejledningen (vejledning nr. 6 til serviceloven af 5.12.2006) pkt. 221 fremgår: "Afgørende for, om en person er berettiget til afgiftsfritagelse, jf. bekendtgørelsens § 7, er, at den pågældende opfylder betingelserne for støtte til køb af bil. Det er således ikke noget krav, at der er ydet lån til køb af bilen".

Det er således de samme betingelser, der skal være opfyldt, som er gældende ved støtte til bil. Såfremt du nu søger om afgiftsfritagelse vil en eventuel bevilling tidligst kunne ske fra den første i måneden efter ansøgningens indgivelse. Du vil således ikke kunne få bevilling med tilbagevirkende kraft.

Jeg går ud fra, at du er bevilget tilskud til den særlige indretning, som er et krav i dit kørekort.