Gå til hovedindhold

Afgift

Spørgsmål
Er det korrekt at jeg, hvis jeg får afslag på en ny trivselsbil (den gamle er 7 år), så ikke kan beholde min gamle bil, med mindre jeg betaler registreringsafgiften?

Hvad vil det, i så fald, komme til at koste mig at beholde/overtage den gamle?
Svar
Såfremt kommunen ikke længere finder, at du er berettiget til støtte til bil, er det korrekt at støtten til nuværende handicapbil inddrages. Det betyder, at du skal betale afgift på grund af brændstofforbrug. Herudover skal betales afgift, såfremt det drejer sig om en bil, som har været fritaget for registreringsafgift. Beregning foretages i givet fald af SKAT. Se nærmere på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=18104.

Jeg går ud fra, at du er opmærksom på klagemulighed vedrørende afgørelse om støtte til bil.