Gå til hovedindhold

Ændringer i bolig/soveværelse

Spørgsmål

Jeg er kommet i den situation, at jeg nu skal liftes ved forflytninger. Vores soveværelse er af en sådan størrelse, hvor der kun er plads til min seng. Vi har så søgt om boligændringer, så vi begge kunne være i soveværelset som vi plejer. Kommunen vil kun lave loftlift og nyt gulv, men vil ikke lave andre ændringer, da de siger, at de kun skal lave det, så jeg kan være der.

Kan det virkelig være rigtig, at når man får brug for hjælp, så må man ophøre med at have et samliv? Jeg blev meget overrasket, da vi fik beskeden og forstår slet ikke, at det kan være rigtigt. Jeg troede, at man som handicappet skulle hjælpes, så man fik et liv så tæt på et "normalt" liv som mulig, og det kan man da ikke sige en sådan afgørelse er? Jeg håber I kan svare mig på det.

Svar

Desværre er der ikke noget lovkrav om fælles soveværelse, når der opstår en situation, som du beskriver.  Boligændringer beror på en konkret vurdering med det formål, at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den person, det handler om. Godt nok er anført, at formålet også er, at familien kan leve et så almindeligt liv som muligt som andre borgere på samme alder og i samme livssituation, men det betyder ikke, at der er krav om indretning af fælles soveværelse.

Indretning af bolig skal også medvirke til at gøre borgeren mere selvhjulpen og dermed mindre afhængig af andres hjælp i dagligdagen, ligesom hjælpen også kan være med til at lette andres arbejde i forhold til borgeren.   Det er således kommunens vurdering i hver enkelt sag.

Du kan se reglerne i vejledningen her  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135335 kap. 28.   Du skal selvfølgelig have en skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning, hvorefter du kan tage stilling til, om du vil gøre brug af din klagemulighed. Vær også opmærksom på fritvalgsordningen, som er beskrevet i kap. 30.

Vi har en arkitekt tilknyttet vores internet rådgivning, som du er velkommen til at skrive til eller vi kan sende dette videre til, hvis du ønsker yderligere vejledning, se link:   http://www.scleroseforeningen.dk/Spoerg-eksperterne/Netraadgivning/Eksp…