Gå til hovedindhold

Ændringer i bestående bolig

Spørgsmål
Jeg vil spørge, om det er muligt at ansøge om hjælp til ombygning af mit badeværelse? Der er nemlig et badekar som jeg ikke kan bruge i sygdomsperioder (attack). Grunden til at jeg spørger, er fordi min mand er igang med en gennemgribende ombygning af vores hus, og derfor lige så godt kan sætte badeværelset istand også. Der er ikke andre bademuligheder i huset end badekaret.
Svar

Reglerne om boligændringer fremgår af § 116 i . Formålet med hjælp til boligindretning er at medvirke til, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre, samt medvirke til at gøre ansøgeren mere selvhjulpen og dermed mindre afhængig af andres bistand i dagligdagen.

Du skal således kontakte din kommune, der så vil vurdere, hvorvidt betingelserne for hjælp er til stede. Kommunen vil vurdere, hvordan du klarer dig i dag, og hvilke tiltag, der i givet fald, vil være nødvendige. Kommunen yder ikke støtte til ændringer, som du har iværksat selv før ansøgning.

Du skal have en skriftlig afgørelse med angivelse af lovhjemmel, begrundelse og klagemulighed.