Gå til hovedindhold

Ændringer

Spørgsmål
Jeg fik i løbet af sommeren stillet diagnosen sclerose, hvilket jeg meddelte min arbejdsgiver. Som andre kommuner skal der også spares/fyres i den kommune, hvor jeg er ansat. Jeg har nu fået at vide, at jeg er i fare for at få min arbejdstid sat ned med fem timer.

Allerede da jeg meddelte min arbejdsgiver om diagnosen, blev det oplyst, at vi kunne tale om flexjob den dag jeg følte behov for det. Jeg har indtil nu, været i stand til at passe mit arbejde på fuld tid, uden fravær på grund af min sygdom - jeg har oven i købet fået en ekstra bonus for min arbejdsindsats over sommeren, hvor omstændighederne gjorde at der måtte løbes ekstra stærkt.

Hvis det bliver mig, som skal gå fem timer ned i tid og løn, er der så tale om forskelsbehandling?

Det kan virke naturligt at pege på mig, da de jo ved, at jeg grundet min sygdom måske senere bliver nødt til at søge et flexsjob. Dog rammer det jo økonomisk hårdt, at jeg i stedet for at gå fra 37 timer, kun vil få kompensation i forhold til 32 timer. Jeg har jo heller ikke, på samme måde som andre, mulighed for at søge et andet job uden at skulle fortælle, at jeg har en kronisk sygdom, og hvem vil have én på fuld tid, når man allerede ved at et fleksjob måske er nærmere end man bryder sig om.
Svar
Indledningsvis vil jeg anføre, at fleksjob er udmærket, men det jo ikke er alle med multipel sclerose, som får et fleksjob.

Mange passer deres arbejde på normale vilkår - som du også gør - og forinden der tages stilling til et eventuelt fleksjob, skal kommunen (Jobcentret) undersøge om andre muligheder for bevarelse af jobbet på ordinære vilkår kan bringes i anvendelse. Her tænkes for eksempel på mulighed for § 56 aftale i sygedagpengeloven og mulighed for personlig assistance.

Hvis din arbejdsgiver tager skridt til ændring af dine ansættelsesforhold, er det vigtigt, at du kontakter dit faglige forbund, som kan vejlede dig om dine rettigheder i den sammenhæng. Ændringer skal i givet fald ske med overenskomstmæssigt varsel.

Med hensyn til generel vejledning omkring din situation, vil jeg pege på muligheden for at læse diverse Faktasider om sociale emner under på Scleroseforeningens hjemmeside, samt din mulighed for at drøfte din situation med den socialrådgiver i Scleroseforeningen, som er tilknyttet det område, hvor du bor. Du kan finde navn og telefontid på Scleroseforeningens hjemmeside.