Gå til hovedindhold

Ændring i arbejdstid i fleksjob

Spørgsmål

Jeg har sclerose og er lærer i fleksjob med 15 timer i alt. Lige nu underviser jeg 10 timer og de resterende 5 timer bruges til møder og forberedelse. Min sclerose er blevet forværret, og jeg har en del nervesmerter og er mere træt, så jeg kunne godt tænke mig, at skære ned i arbejdstiden. Jeg gik over til fleksjob på min arbejdsplads i 2008 og er derfor ansat efter "den gamle ordning". Vil en nedgang i arbejdstid gøre, at jeg skal skifte til den nye fleksjob ordning, som er væsentligt forringet?

Svar

Jeg vil anbefale dig at orientere dig nærmere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Her fremgår, at hvis det alene er dit skånebehov/timetal, der bliver ændret er der ikke tale om et nyt fleksjob. Det vil bero på en konkret drøftelse af hvor meget i forhold til den lønrefusion, der nu ydes. Her vil jeg anbefale
dig at rette henvendelse til din faglige organisation, der formentlig vil kunne vejlede dig videre.