Gå til hovedindhold

Ændring af førtidspension

Spørgsmål

Udbetaling Danmark har sendt mig et brev om mulighed for skift af førtidspension til ny ordning. Jeg kan ikke gennemskue, hvad en klog vælger. På jeres hjemmesides indlæg om emnet den 22. maj 2013 anbefaler I, at man rådfører sig med nogen, der har indsigt i reglerne, før man træffer sit valg. Hvem kunne denne nogen være, revisor, advokat?

Kommunerne har jo sparekniven fremme, og jeg frygter at kommunen vil rådgive mig til at vælge den ordning, der er billigst for kommunen og ikke nødvendigvis bedst for mig. Senest er der jo generelt skåret dybt og urimeligt i bl.a. hjemmehjælpen. Jeg prøver derfor hermed at rådføre mig med jeres kloge socialrådgivere.

I maj 2002 blev jeg tildelt fleksjob 20 timer om ugen – svarende til mellemste førtidspension, derfor har jeg modtaget brevet. Min arbejdsplads – hvor jeg stadig er ansat – modtager førtidspensionen, lægger en lille pose penge oveni og udbetaler mig månedlig løn. Skal min arbejdsgiver involveres i mit valg af gammel/ny? Skal der forhandles en ny fleksjob-kontrakt på plads mellem kommunen og min arbejdsgiver, hvis jeg vælger den nye førtidspensions-ordning?
Hvis ja, vil jeg så automatisk blive ramt af fleksjob-reformen pr. 1. januar 2013 og ryger ind under de nye regler for fleksjob?

Hvad mener I bedst kan betale sig for mig – gammel eller ny ordning? Ud over ovenstående kan jeg fortælle, at jeg er single, ingen børn, bor i lejelejlighed, modtager invaliditetsydelse, men hverken boligydelse, helbredstillæg eller lignende ydelser. Jeg modtager praktisk hjemmehjælp og har indkøbsordning.

Svar

Som jeg forstår din situation har du tidligere modtaget mellemste førtidspension, din pension er i forbindelse med bevilling af fleksjob ændret til invaliditetsydelse. Din arbejdsgiver modtager et løntilskud, som formentlig er 2/3 af fagets mindste overenskomstmæssige løn og jeg går ud fra, at du får løn svarende til 37 timer. Jeg tvivler på, at det forholder sig sådan, at din arbejdsgiver modtager din førtidspension. Jeg går derfor ud fra, at du modtager invaliditetsydelse og løn svarende til et fuldtidsjob, hvor arbejdsgiver får et tilskud fra din kommune.

Du skriver, at du ikke modtager boligydelse. Det er muligt, at du på grund af indtægt ikke er berettiget, men du har under alle omstændigheder mulighed for at få undersøgt, om du måtte være berettiget.

Helt konkret vil jeg anbefale dig at kontakte Udbetaling Danmark, som har mulighed for at foretage de fornødne beregninger i forhold til din aktuelle situation. Der er ikke ved en sådan beregning taget hensyn til hvilke ændringer, der kan indtræde hverken helbredsmæssigt eller socialt. Et valg nu er bindende, og hvis jeg forstår din situation korrekt, vil du ved et valg frasige dig retten til invaliditetsydelse, og det er derfor vigtigt, at du kontakter Udbetaling Danmark helt konkret om det. Hvis jeg jf. ovenstående har forstået spørgsmålet korrekt, er din arbejdsgiver ikke involveret i dine valg.

Jeg kan ikke vide, om du måtte være berettiget til merudgiftsydelse i din nuværende situation. For at få afklaret dette skal du kontakte din kommune.
Du har mulighed for at orientere dig nærmere om merudgiftsydelsen og betingelserne. Se Scleroseforeningens hjemmeside under Lovgivning.