Gå til hovedindhold

Ændring af bolig

Spørgsmål

Jeg har netop haft ergoterapeutisk besøg i eget hjem vedrørende indretning, og konsulenten var meget positivt indstillet overfor en trappelift. Vi bor på 2. sal. Hun har netop været ude og måle op, og der er desværre ingen mulighed for en sådan. Hun foreslår nu, at vi erklærer lejligheden uegnet. Vi er forfærdeligt kede af dette. Vi har kun boet i andelslejligheden i et halvt år og har en 8 måneder gammel datter. Vi havde bestemt ikke kalkuleret med en flytning i nærmeste fremtid. Vi ønsker at vide, hvad vores muligheder nu er. Ergoterapeuten har allerede tilkendegivet, at det vil være meget svært at finde en alternativ lejlighed. Vi har en billig boligafgift, fantastisk placering midt på Østerbro og alt i alt en fantastisk bolig. Hvad indebærer det at lejligheden erklæres uegnet - er der i så fald en tidsfrist for, hvor sent vi må fraflytte? Hvordan er mulighederne for at finde en anden andelsbolig? - eller kan det være lejebolig? Og skal kommunen så dække en eventuelt øget husleje? Hvordan vurderes en "tilsvarende" lejlighed - går det på kvadratmeter, eller tager de også højde for andre faktorer? Vigtigt for os er geografisk placering. Hvor kan vi evt. selv søge information om principafgørelser og love?

Svar

Betingelserne for boligindretning efter lov om social service § 116 er "at boligen kan gøres bedre egnet som opholdssted for den pågældende". Hvis det forholder sig sådan, at det slet ikke er muligt - rent teknisk - at bedre adgangsforholdene til 2. sal, så vil det ikke være muligt at foretage nogen form for boligændring. Det er det, som ergoterapeuten mener med "uegnet". Jeg går ud fra, at du har fået en skriftlig afgørelse, hvor det fremgår. 

Du skal have vejledning om mulighed for hjælp til at finde anden egnet bolig, jf. lovens § 116 stk. 4. Herudover skal du også vejledes om du vil kunne være omfattet af mulighederne for dækning af merudgifter i h. t. lovens § 100 (flytteudgifter, indskud, forhøjet husleje o. lign)

Finder du selv en egnet bolig skal du kontakte ergoterapeuten, så du kan få den fornødne vejledning om evt. behov for ændringer.

Lov om social service kan læses på Retsinformations hjemmeside, principafgørelser kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside. Der findes ligeledes en udmærket hjemmeside Socialjura.