Gå til hovedindhold

Ændring af afdrag på handicapbil

Spørgsmål
Jeg er i gang med at skifte bil, hvortil der for ni år siden er ydet et rentefrit lån fra kommunen.
Min økonomiske situation er den, at jeg om to år vil miste en stor del af min indkomst, da en arbejdsudygtighedsforsikring udløber. Derfor vil beregningen om lånet også ændres.

I de tidlige svar der er givet til andre spørgere bruges følgende vending: Det er indkomstgrundlaget på udnyttelsestidspunktet, der er gældende. "Stk. 3 Hvis ansøgerens indkomst på udnyttelsestidspunktet vedvarende er forøget med mere end 20 pct. eller nedsat med mere end 5 pct. i forhold til det opgjorte indkomstgrundlag, jf. § 7, skal ansøgerens ændrede økonomiske forhold lægges til grund for beregningen af støtten. Ændringer i ansøgerens økonomiske forhold, der sker efter udnyttelsestidspunktet, medfører ikke ændringer i beregningen af støtten."

Hvad betyder udnyttelsestidspunktet? Vil det i mit tilfælde være muligt om to år at få en ny vurdering fra kommunen, eller er sagen afgjort for altid?

Svar
Udnyttelsestidspunktet fastsættes normalt som slutsedlens dato, med mindre der er tale om lån til en bil, der er anskaffet før bevillingen. Ændringer af økonomiske forhold i løbet af 6-årsperioden giver ikke mulighed for ændring i beregningen af støtten. Ved nedgang i indkomst skal vurderes om der kan være grundlag for henstand eller eftergivelse på grund af manglende betalingsevne. Årsagen her kan være sygdom, ledighed eller lign.  

Evt. ægtefælles indkomst skal indgå i vurdering af evt. henstand/eftergivelse af bevilget lån til støtte til bil. Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse C-60-10.