Gå til hovedindhold

Negativt ladede sukkerstoffer på T lymfocytter som mål for terapeutisk behandling med Copaxone

Kort fortalt

Projektansvarlig: Thomas Vorup-Jensen, Professor, Institut for biomedicine, Aarhus Universitet
Sted: Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Støttebeløb: 77.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 1. jan 2018

Formål 
Sammenligningen mellem GA og det anti-mikrobielle peptid LL-37 har lagt et nyt perspektiv på den farmakologiske virkningsmekanisme af GA, hvor leukocytternes udtryk af negativt ladede sukkerstoffer spiller en rolle. Nærværende projekt ønsker at afklarer variabiliteten i dette udtryk blandt raske og blandt MS patienter. Vi vil i nærværende projektet bidrage til at afklare de molekylære mekanismer, der ændrer dette udtryk og dermed potentielt GAs og LL-37 indflydelse på leukocytter. Projektet anvender patient og andet humant prøvemateriale for at holde et klart sygdomsrelateret fokus. Projektets fund sigter således mod en bedre forståelse af, hvorledes GA skal anvendes for at opnå maksimal effekt, specielt i forhold til anti-inflammatoriske mekanismer udløst af drab af T lymfocytter. 

Kort beskrivelse af projektet
Med støtte fra Scleroseforeningen har vores laboratorie i de senere år fokuseret på den farmakologiske virkningsmekanisme af glatiramer acetate (GA; med handelsnavnet Copaxone). Vi har fornylig afsluttet et studie, hvori vi beskriver en tidligere ubekendt egenskab ved GA, nemlig evnen til selektivt at dræbe visse immunceller. Vores analyser viser, at en kritisk egenskab ved disse immunceller er deres udtryk af negativ elektrisk ladning på celleoverfalden. Kemien i dette udtryk er kendt som hidrørende fra tilstedeværelsen af visse negativt-ladede sukkerstrukturer, som er kendte ligander for receptorer på immunceller. Det er imidlertid mindre klart om selve præsentationen af negativ ladning på leukocytternes cellemembran også spiller en rolle ved inflammatorisk sygdom eller som farmaceutisk mål for anti-inflammatorisk terapi. Her ansøger vi Scleroseforeningen om støtte til et projekt, der nærmere belyser disse forhold som del af multiple sclerose (MS).