Gå til hovedindhold

Multiple Sclerosis: The role of perinatal inflammation and vitamin D status 

Kort fortalt

Projektansvarlig: Nete Munk Nielsen, adjungeret lektor, Afdelingen for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Sted: Afdeling for Epidemiologisk Forskning Statens Serum Institu og Afdeling for medfødte sygdomme, Statens Serum Institut.
Støttebeløb: 400.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31 december 2018

Kort beskrivelse af projektet
Årsagen til Multipel Sclerose (MS) er stadig uvis, men meget taler for at en kompleks interaktion mellem genetik og miljø er af stor betydning. Fostertilværelsen og den første tid efter fødslen, kunne meget vel være en periode med særlig stor modtagelig for sådanne gen-miljø interaktioner.Tidligere studier har således vist at vitamin D mangel hos moderen uden graviditeten synes at øge barnets risiko for MS. En utilsigtet immun-stimulering af fosteret i forbindelse med infektioner hos moderen synes ligeledes at øge risikoen for MS, men dette har man kun undersøgt i eksperimentelle dyreforsøg. Vitamin D menes at have stor indflydelse på vores immunsystem, men ganske lidt vides om en evt. kombineret effekt af perinatal inflammation og vitamin D mangel, og senere risiko for MS. Ligeledes er er vores viden vedrørende en kombineret effekt af genetisk susceptibilitet til MS (HLA-DRB1*15 status) og perinatal vitamin D mangel meget sparsomt.Vi ønsker at undersøge associationen mellem MS og perinatal inflammation i et stort case-kontrol studie ved at måle niveauet af forskellige inflammatoriske markører i PKU kort fra det nyfødte barn. I studiet vil indgå ca. 1300 MS cases og 2600 kontroller. HLA-DRBR1*15 og vitamin D status blandt ovennævnte cases og kontroller vil ligeledes blive undersøgt ved brug af PKU kort. Derudover vil vi evaluere betydningen af inflammation i fostertilværelsen i stort kohorte studie ved at estimere risikoen for MS blandt ca. 2 mill. danskere født siden 1977 i henhold til om deres mor har været indlagt med en infektionssygdom eller en immun-relateret lidelse såsom diabetes, under graviditeten. Vi har netop i et case-kontrol studie baseret på 520 MS cases og 970 kontroller og deres respektive PKU-kort, fundet at et lavt niveau af D vitamin hos nyfødte synes at øge deres senere risiko for udvikle MS. En opdatering og udvidelse af dette studie, i kombination med supplerende oplysninger om inflammatoriske forhold og HLA-DRB1*15 status vil give os ny og vigtig viden om ætiologien til MS; En viden som forhåbentlig vil være af stor betydning for fremtidige MS forebyggelsesstrategier.