Gå til hovedindhold

Camps

Kort fortalt

CAMPS 2017

Vi har udviklet et nyt koncept ved navn "CAMPS", hvor vi i efteråret 2017 udbyder fire forskellige aktivitetsweekender for foreningens medlemmer. CAMPS er for alle aldersgrupper.
 

På alle CAMPS er indlagt tid til at udveksle daglige erfaringer om en hverdag med sclerose, både som menneske med sclerose og som pårørende.

Alle CAMPS er økonomisk støttet af Scleroseforeningen, men arrangeret af kompetente frivillige som har en tæt relation til sclerose - i tæt samarbejde med ansatte hos Scleroseforningen.

De fire grupper der arrangerer Camps nedsættes for et år af gangen og sammensættes blandt de interesserede frivillige, der har noget at byde ind med i forhold til de fire temaer på Camps.

Det tilstræbes, at der er en vis kontinuitet i temaerne, men at der sker en løbende udskiftning eller tilføjelse til arrangørgrupperne, så vi sikrer at Camps ikke er ens fra år til år. Vi er altid åbne for nye ideer.

Årets camps evalueres i starten af november, hvor der også bliver truffet beslutning om næste års Camps, og hvem der skal sidde i arrangørgrupperne.

Hvis du har en ide til afvikling af en af de fire Camps, så hører vi gerne fra dig senest i slutningen af oktober.