Gå til hovedindhold

For dig som vil søge legat

Kort fortalt

Medlemmer med sclerose kan løbende søge legater.

Legater som som kan søges vises her. Er der ikke vist nogle, er der pt. ingen legater at søge.

Legater kan søges hvert 2. år uafhængigt af, hvilket legat du har haft søgt sidst (med undtagelse af julelegatet, der kan søges hvert år).

Læs herunder om du kan søge.

Hvem kan søge legeter

Scleroseforeningens netværksudvalg har for år 2017 fastsat følgende regler for udbetaling af legater:

Hvem kan komme i betragtning?

 • Kun personer med multipel sclerose (MS)
 • Kun ansøgere med en samlet skattepligtig husstandsindkomst på under 225.000,- kr. for enlige og under 400.000,- kr. for gifte/samboende
  Denne indtægtsgrænse for modtagelse af legat forhøjes med 16.000 kr. pr. barn (0-18 år), der er i husstanden
 • Kun ansøgere der ikke har mere end 30.000,- kr. i likvid formue.

Legattyper:

1) Individuelt legat.
Kan søges hvert andet år (Scleroseforeningens egne og andre legater). 
Der ydes især hjælp til anskaffelser, som kommunerne ikke kan yde hjælp til.
Den samlede ydelse for individuelt legat pr. ansøger kan ikke overstige kr. 6.000,-.

Hvordan søger du?

 • Online på hjemmesiden under Legater eller med Legatskema, som kan downloades samme sted.
  Eller ring på tlf. 36 46 36 46.
 • Ved førstegangs ansøgning skal en bekræftelse fra læge eller hospital på diagnosen vedlægges.
 • Ligeledes skal der (selv om man har søgt legater tidligere år) vedlægges seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse (for gifte/samboende vedlægges disse for begge parter).
 • Der skal indsendes kopi af kvittering på det indkøbte.

Obs: Ansøgningen vil ikke blive behandlet, hvis en årsopgørelse eller en forskuds-opgørelse ikke er vedlagt ansøgningen.

- Netværksudvalget, April 2016