Gå til hovedindhold

En lokal bestyrelse har brug for mange talenter

Kort fortalt

Her kan du læse om de forskellige roller, funktioner og opgaver i en lokalafdeling. Er du endnu ikke inde som frivillig kan du måske fristes af de mange forskellige opgaver og sikkert finde en opgave du har lyst til. Der er syv valgte bestyrelsesmedlemmer men de kan jo ikke klare alle opgaver selv så der er altid brug for en hånd.

Lokalafdelingerne har mange ideer og mange muligheder for at øge synligheden lokalt. Her er der bl.a. ofte brug for gode ben og stærke arme.

Lokalafdelingen arbejdsopgaver

Bestyrelserne i lokalafdelinger består af 5 – 7 personer. Formanden og kassereren vælges direkte på årsmødet. Formanden + 2-3 bestyrelsesmedlemmer i de lige år og kassereren + 1-2 bestyrelsesmedlemmer i de ulige år.

Formålet med lokalafdelingernes arbejde er forsat at løfte tre opgaver:

1. At lave netværksaktiviteter for foreningens medlemmer med sclerose og deres pårørende

2. At skabe synlighed omkring Scleroseforeningens arbejde. Lokalt ved at gennemføre lokale info aktiviteter og events samt ved at bakke op omkring landdækkende indtægtsskabende aktiviteter - butiksindsamlingen og husstandsindsamlingen.

3. At arbejde med lokal handicap politik, herunder at være  repræsenteret i de lokale og regionale handicapråd

På årsmødet vælges der bestyrelsesmedlemmer, som ved en efterfølgende konstituering får tildelt de ansvarsområder, som lokalafdelingen vil arbejde med i den næste periode.

Frivilligfunktioner i Lokalafdelingen

Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser for formanden og kassereren og til inspiration kan I her se hvilke andre funktioner og opgaver I med fordel kan have i tankerne, når I beslutter hvordan I vil arbejde med de tre hovedopgaver som lokalafdelingen har

Rekruttering og frivilligpleje

Foruden formandens og kassererens opgaver er der også en fælles og meget vigtig opgave i den samlede bestyrelse i at rekruttere frivillige, dels til bestyrelsen og dels til ad hoc opgaver så som events og indsamlinger, samt at have opmærksomhed på de øvrige frivillige, arbejde for et positivt frivilligt miljø hvor man trives og har lyst til at blive. Dette kan bl.a. gøres ved at:

 • bestyrelsen afdækker lokalafdelingens behov for frivillige hænder
 • gennemfører rekrutterings forløb / aktiviteter
 • byder nye frivillige velkomne i foreningen
 • altid følge op på henvendelser fra potentielle frivillige indenfor få dage
 • oplyser de frivillige om foreningens kursustilbud
 • stå for at pleje alle frivillige, herunder at indkalde til og afholde et årligt arrangement for alle

Referatskrivning / sekretærfunktion

Herudover skal der skrives referater af bestyrelses- og årsmøder:

 • Der skal skrives referater af bestyrelsesmøder og årsmøder. Disse referater skal sende til den regionale organisationskonsulent
 • Referaterne skal også arkiveres i lokalafdelingen

Netværksaktiviteter

En eller flere personer i bestyrelsen/arbejdsgruppe skal stå for at lave sociale, oplysende og netværksdannende arrangementer for lokalafdelingens medlemmer i alle aldre med sclerose og deres pårørende. Opgaven indebærer at man er god til at:

 • Planlægge arrangementer
 • Afvikle arrangementer
 • Annoncere arrangementer på hjemmeside og i kalenderen

Lokalafdelingen kan med fordel samarbejde med de omkringliggende lokalafdelinger, eller andre organisationer i lokalområdet, ved gennemførelse af større netværksaktiviteter.

Jeg gik ind i bestyrelsen fordi min søster har sclerose og ad denne vej kan jeg være med til at skaffe penge til forskning.

Synlighed og events

En eller flere personer i bestyrelsen/arbejdsgruppe står for at skabe synlighed omkring foreningen lokalt eksempelvis ved at lave events. Desuden skal lokalafdelingen deltage ved landsdækkende indtægtsskabende aktiviteter i lokalafdelings område.

Den eller de personer som skal arbejde med synlighed arbejder med at:

 • synliggøre lokalafdelingens arbejde
 • være i tæt forbindelse med landsforeningens Informationsafdeling i forbindelse med landsdækkende aktiviteter lave pressemeddelelser, når I har arrangementer eller historier, der har almen interesse og som kan være med til at synliggøre jer (kontakt Informationsafdelingen, hvis du skal have hjælp)
 • have kontakt med de lokale medier/journalister, så de kender jer – og I dem.

Den eller de personer som skal arbejde med events kan fx arbejde med:

 • At arrangere Rap om Kap og andre events som scleroseforeningen udvikler koncepter til
 • Lokale events (som lokalafdelingen selv udvikler)

Desuden er der hvert år en butiksindsamling i foråret, som lokalafdelingerne bakker op om samt Sclerosetour, der ofte involverer en eller flere lokale frivillige.

Bestyrelsesmedlemmers ansvar i foreninger

Bestyrelsesmedlemmer i foreninger er ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregel, culpareglen. For at ifalde ansvar skal bestyrelsesmedlemmet handle forsætligt eller uagtsomt.

Hvis et bestyrelsesmedlem har vidst, at en handling var uforsvarlig og alligevel har udført den, foreligger fortsæt.

Uagtsomhed foreligger, når bestyrelsesmedlemmet burde have vidst, at handlingen var  uforsvarlig og derfor kan bebrejdes handlingen.

Scleroseforeningens advokat konkluderer, at der skal ganske grove fejl eller forsømmelser til for at drage et bestyrelsesmedlem i en forening til ansvar.