Gå til hovedindhold

Tips til lokal rekruttering

Kort fortalt

Som frivilligansvarlig skal du skabe overblik over, hvor mange frivillige I har i lokalafdelingen og hvor mange nye, der skal rekrutteres.

Sportscamp

Frivillige er alle dem der får hjulene til at dreje i hele landet. Derfor skal alle bestyrelser have én som har særligt fokus på at I hverver nye og plejer dem der er der. 

Frivilliglisten

Frivilliglisten er en database over frivillige, som tidligere har hjulpet i din lokalafdeling. Listen er dermed et rigtigt godt udgangspunkt for at skaffe frivillige til butiksindsamlingen. Hvis du sidder i bestyrelsen i din lokalafdeling, har du selv adgang til listen via dit log-in til hjemmesiden (https://scleroseforeningen.dk/frivillig). 

Netværk

Overvej, hvem I samarbejder med året rundt. Der er sikkert en del fra f.eks. Sct. Georgs gilderne, Lions Club m.fl. Desuden er jeres eget personlige netværk meget betydningsfuldt. Prøv at lave en liste med familien, der bor i nærheden, naboer, venner, arbejdskollegaer, eller andre, I tror, vil hjælpe med opgaven. 

Årsmøde og arrangementer i lokalafdelingen

Årsmødet og andre arrangementer i lokalafdelingens regi er oplagte anledninger til at rekruttere, fordi deltagerne har stor interesse for Scleroseforeningen. Aftal to minutters taletid med den, der står som arrangør, og giv forsamlingen en kort introduktion til butiksindsamlingen samt husstandsindsamlingen og andre opgaver for frivillige. Derefter (f.eks. i pausen) kan du gå rundt med en seddel, som man kan skrive sig på. Det er ikke nok bare at sende en seddel rundt – de fleste skal spørges direkte, før de påtager sig en frivilligopgave. Og langt de fleste vil gerne spørges.

Opslag

I kan sætte opslag op på udvalgte steder. F.eks. frivilligcentre, uddannelsesinstitutioner, fitnesscentre og lignende. Opslag kan bestilles i papirform på mail: jpi@scleroseforeningen.dk.

Desuden kan I annoncere på Frivilligjob.dk, som er en internetbaseret annonceplads for frivillige jobs.  Log dig ind her: http://frivilligjob.jobbank.dk/kunder/index.asp, hvis du vil oprette annoncer, redigere dem eller kontakte frivillige.