Gå til hovedindhold

Netværksaktiviteter - der hvor vi er sammen

Kort fortalt

Netværksaktiviteterne i lokalafdelingerne er ”alt det sjove”

Det er her medlemmerne kommer for at nyde samværet med hinanden og få ny viden om sclerose, og de muligheder der er for selv at påvirke livet med sclerose.

 

Formål og opgaver

Lokalafdelingen repræsenterer foreningen i lokalområdet og skal:

  • Afholde arrangementer af oplysende og underholdende karakter  for medlemmer med sclerose og pårørende i alle aldersgrupper, samt være netværk for afdelingens medlemmer
  • Sikre bedst muligt kendskab til sygdommen, lokalafdelingen og foreningen ved information

Når I laver netværksaktiviteter

I bestyrelsen har man et ansvar for, at medlemmerne i løbet af året kan finde noget interessant at komme efter i lokalafdelingen.

Det betyder, at arrangementerne skal dække bredt, hvad angår alder og interesser hos målgruppen.

I skal overveje, om I også har arrangementer, der tiltrækker de unge, de nye og dem der har travlt med mange andre gøremål. Og hvad med de medlemmer der ikke har mulighed for at deltage i ret meget, har I noget for dem? Med andre ord: Prøv at sammensæt et spændende og varieret program.

Oplysende arrangementer kan være foredrag med en neurolog, besøg af foreningens psykolog eller socialrådgiver og lignende. 

Erfaringen og diverse undersøgelser viser, at der kommer flest medlemmer – også nye medlemmer – til arrangementer, når de kan få ny viden om sclerose.

Underholdende arrangementer har et ”lettere” indhold, og der er lejlighed til at dyrke den sociale kontakt med hinanden. 

Inddrag de regionale medlemsmøder i jeres aktiviteter

Scleroseforeningen arrangerer regionale medlemsmøder hvert forår og efterår i hele landet. Når kalenderen med en oversigt over alle disse arrangementer kommer den 15. oktober hvert år, kan I planlægge jeres program således, at I inddrager disse regionale møder. For eksempel kan et regionalt medlemsmøde om træning lægge op til, at I planlægger et par træning saftener sammen med en lokal fysioterapeut.

Samarbejdspartnene

Nogle lokalafdelinger oplever, at der er et dårligt fremmøde til deres arrangementer. Det kan der være mange grunde til og derfor mange løsninger på. 

Oplysningsforbundene (AOF, FOF, LOF) vil gerne samarbejde med jer, hvis I har en aktivitet, som kunne have bred interesse. 

I jeres lokalområde finder I måske også en afdeling af for eksempel Diabetesforeningen, Kræftens Bekæmpelse eller Ældresagen. De kunne meget vel tænkes at ville samarbejde om et større arrangement. 

Loger og lignende grupper er ofte optaget af sager, hvor de kan støtte særlige grupper. Flere lokalafdelinger har gode erfaringer med samarbejde med disse.

Ikke mindst er der jo de andre lokalafdelinger. I kan med fordel slå jer sammen, så oplever I store fordele som flere deltagere, flere kræfter til at tage slæbet og mindre udgifter.