Gå til hovedindhold

Lokalafdelings formandens opgaver

Kort fortalt

Som formand har du det overordnede ansvar for lokalafdelingens virke. På de indre linjer skal du koordinerer lokalafdelingens mange aktiviteter og sikre, at alle arbejder sammen om den fælles sag.

Udadtil bliver du lokalafdelingens ansigt både i forhold til lokalområdet og i foreningens organisation.

Du er en person, der:

 • har overskud til at yde en frivillig indsats for sclerosesagen
 • kan uddelegere, og have det store overblik
 • kan lede, og være den samlende person
 • er udadvendt, motiverende, igangsættende og ikke mindst åben over for nye ideer.

Dine opgaver er at:

 • lede bestyrelsens arbejde, blandt andet gennem debat og diskussion om lokalafdelingens fremtidige virke og aktiviteter
 • indkalde til og lede bestyrelsesmøderne (med mindre det aftales at mødelederfunktionen varetages af en anden eller går på skift)
 • holde dig orienteret om arbejdet i lokalafdelingen samt om arbejdet i landsforeningen
 • være foreningens repræsentative person i lokalområdet
 • være medansvarlig for lokalafdelingens økonomi
 • være ansvarlig for, at de opgaver, der pålægges af hovedbestyrelsen og andre, bliver udført eller give jeres konsulent besked hvis I ikke kan løse opgaven
 • være ansvarlig for orientering til bestyrelsen om skrivelser fra landsforeningen og lokale samarbejdspartnere
 • uddelegere opgaver og kompetence til øvrige bestyrelsesmedlemmer, frivillige og samarbejdspartnere 
 • holde kontakt til lokale samarbejdspartnere
 • nedsætte nødvendige ad hoc /arbejdsgrupper og følge op på deres arbejde
 • udarbejde forslag til bestyrelsens beretning
 • indgå positivt i samarbejde med den regionale organisationskonsulent og sekretariatet i øvrigt

Husk at:

 • du er bindeleddet mellem bestyrelsen og foreningen centralt
 • din indstilling og omgangsform er afgørende for jeres samarbejde internt og eksternt
 • der er altid hjælp og sparring at hente hos din konsulent