Gå til hovedindhold

Hvis uheldet er ude - forsikringer

Kort fortalt

Scleroseforeningen har hos TopDanmark tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for alle foreningens frivillige.

Forsikringen omfatter samtlige bestyrelsesmedlemmer, medlemmer og øvrige frivillige hjælpere ved direkte følger af ulykkestilfælde, der måtte indtræffe under deres arbejde for foreningen.

Forsikringssummer pr. person:

  • Ved død - 154.000 kr.
  • Ved invaliditet- 466.000 kr.

Forsikringen dækker ikke under den enkeltes færden til og fra arrangementer. Man vil dog være dækket ved ulykkestilfælde, der indtræffer på den direkte vej/rejse til og fra møder, hvor der foreligger skriftlig indkaldelse.

For bestyrelsesmedlemmernes vedkommende dækker forsikringen endvidere, når de deltager i møder, råd, nævn og udvalg såvel internt i foreningens regi som eksternt, når de repræsenterer foreningen.

De er således også dækket, når de via DH udpeges til at repræsentere Scleroseforeningen i møder, råd, nævn og udvalg.

Forsikringen yder erstatning ved invaliditet eller død, uanset om erstatning opnås fra anden side med undtagelse af ulykkestilfælde, der kan anerkendes under arbejdsskadeforsikringsloven med ret til erstatning efter denne lov.

Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, hvis opståen skyldes multipel sclerose.

Forsikring ved rejser i udlandet

Hvis du som foreningens repræsentant skal rejse til møde, konference eller andet i udlandet skal der tegnes en forsikring i Europæiske Rejseforsikring - Business Travel Insurance, der dækker, mens du er på tjenesterejse i og udenfor Europa.

Kontakt sekretariatet i god tid før afrejsen, så du får et forsikringskort.