Gå til hovedindhold

Vores frivilligpolitik

Kort fortalt

En forening af frivillige

Scleroseforeningens ledende organer – Delegeretforsamling, Hovedbestyrelse og alle fagudvalgene – består 100 % af frivillige. Derudover sikrer frivillige lokalt over hele landet et meget højt aktivitetsniveau. 

 

Scleroseforeningen kan med andre ord ikke fungere uden engagerede frivillige, og derfor er det vigtigt at kunne tiltrække og fastholde frivillige. I Scleroseforeningen forsøger vi at gøre det gennem målrettet rekruttering og løbende udvikling og uddannelse af vores frivillige. Som frivillig har man mulighed for at deltage i de kurser, foreningen arrangerer. Foreningen tilstræber hvert år at tilbyde kurser, der tilgodeser så mange frivillige som muligt. Kurserne skal være med til at udvikle de frivilliges kompetencer – både på det faglige og på det personlige plan. Vi forventer, at fremtidens frivillige i højere grad vil stille krav til den organisation, de er frivillige i. Krav om indflydelse, udfordringer, personlig udvikling, projekter osv. Frivilligpolitikken, som du kan læse om her, skal sikre, at disse krav bliver opfyldt. Og ved at imødegå kravene håber vi, at foreningen også i fremtiden vil være en attraktiv forening at være frivillig i.

Formålet med frivilligpolitikken

 • Frivilligpolitikken skal synliggøre værdierne i det frivillige arbejde i Scleroseforeningen. 
 • Frivilligpolitikken skal sikre en høj grad af kvalitet i foreningens frivillige arbejde. 
 • Frivilligpolitikken skal sikre, at den frivillige indsats er omgærdet med respekt, både for den frivillige og for det frivillige arbejde, den frivillige yder. 
 • Frivilligpolitikken skal sikre, at samarbejdet frivillige imellem samt mellem frivillige og ansatte fungerer i harmoni og med respekt for det enkelte menneske

Sådan formes frivilligpolitikken

Scleroseforeningens frivilligpolitik er udarbejdet i en proces med stor inddragelse af frivillige fra forskellige udvalg og har herefter været til høring blandt frivillige i hele landet. For altid at være aktuel skal frivilligpolitikken hvert andet år gennemgås og evt. opdateres af det udvalg, der har ansvaret for de frivillige.

Scleroseforeningens ledende organer – Delegeretforsamling, Hovedbestyrelse og alle fag-udvalgene består af frivillige. Derudover er der ca. 800 frivillige, der i lokalafdelingerne landet over sikrer et meget højt aktivitetsniveau i form af sociale netværksaktiviteter for foreningens medlemmer, lokal politisk arbejde samt oplysende virksomhed og indsamlinger

Definition af en frivillig

 • Alle kan være frivillige i Scleroseforeningen. Frivillige kan både være personer med sclerose, pårørende eller personer, som har lyst til at give en hånd.
 • For frivillige med specialfunktioner (eksempelvis informatører, frivillige rådgivere o.lign.) og frivillige, som er valgt til lokale eller centrale poster (eksempelvis bestyrelsesmedlemmer i lokalafdelingerne, Hovedbestyrelsesmedlemmer, medlemmer af de stående udvalg), kræves medlemskab af Scleroseforeningen. Alle andre frivillige (eksempelvis frivillige, der påtager sig ad hoc opgaver som kampagnefrivillige, praktiske hjælpere i lokalafdelingerne m.m.) opfordres til medlemskab.
 • Visse specialfunktioner i Scleroseforeningen kræver godkendelse og uddannelse af de frivillige, der varetager dem.
 • Den frivillige arbejder ulønnet, men man får refunderet sine udgifter efter fastlagte regler.

Værdien i det frivillige arbejde

Scleroseforeningen skal have det enkelte individ i centrum, uanset om der er tale om en person med sclerose, dennes pårørende, medlemmer, frivillige eller ansatte.

Vi ønsker, at det frivillige arbejde er værdifuldt og skaber mening for den enkelte frivillige. Det betyder, at vi sigter mod, at alle får et personligt, fagligt og socialt udbytte af det frivillige arbejde i Scleroseforeningen.

Scleroseforeningen har vedtaget følgende fem værdier: Åbenhed, samspil, kvalitet, handling og håb. Disse fem værdier skal afspejle sig i alt det arbejde, både frivillige og ansatte laver i Scleroseforeningen. 

En fælles forening

Scleroseforeningen er en ”VI – forening”. Det vil sige, at vi tilstræber at løse alle opgaver i fællesskab og søger dermed at opnå en synergieffekt

Den fælles indsats frivillige imellem og mellem frivillige og ansatte i løsning af opgaverne er en af grundstenene i foreningens arbejde og fordrer, at arbejdet altid er omgæret med respekt for hinanden. Det kræver også, at man kender og respekterer både arbejdsgange og arbejdsdeling i foreningen.

Nye frivillige i Scleroseforeningen

Nye frivillige i Scleroseforeningen skal altid føle sig velkomne. Uanset om det er i lokalafdelingen eller i foreningen, skal der tilbydes en ordentlig introduktion til nye frivillige. Introduktionen skal både være til opgaven og til foreningens arbejde og kultur.

Den nødvendige opkvalificering, samt løbende udvikling og uddannelse, skal tilbydes alle frivillige.

Forventningsafstemning i det frivillige arbejde

Frivilligt arbejde er jo, som ordet signalerer, frivilligt, det vil sige at man udfører det af ren og skær lyst, og fordi arbejdet og indsatsen i sig selv giver mening.

For at sikre, at den frivillige og foreningen ikke går skævt af hinanden, er det vigtigt, at det står helt klart, hvad man som frivillig kan forvente sig af foreningen og omvendt også hvilke forventninger, foreningen har til det frivillige arbejde.

Du kan som frivillig i Scleroseforeningen forvente:

 • Opbakning til de opgaver, du påtager dig. Opbakning både i form af støtte og hjælp i forbindelse med den praktiske udførelse af opgaven, men også igennem tilbud om kurser / udvikling, der løbende sikrer, at du er klædt på til de opgaver, du påtager dig. 
 • Stor grad af medindflydelse, både på foreningens overordnede mål og planer, men også i høj grad på egne opgaver. 
 • Opgaver, der er tilpasset dine kompetencer og interesser samt den tid, du har til det frivillige arbejde.