Gå til hovedindhold

Forventninger til frivillige

Kort fortalt

Som forening har vi nogle forventninger til dig som vi her vil beskrive.

 • At du, inden du påtager dig opgaven, har overvejet, om du har og kan prioritere den fornødne tid, og om du har de personlige ressourcer. 
 • At du tager ansvar for de opgaver, du påtager dig. Ansvarlig i den forstand, at opgaven altid løses bedst muligt, og hvis du af en eller anden årsag ikke kan udføre opgaven siger fra. At du deltager i de aktiviteter, kurser m.m., der kvalificerer dig til at udføre den opgave, du har påtaget dig. 
 • At du er loyal, ærlig og går ind til arbejdet med respekt for de andre frivillige, medlemmer i foreningen og foreningen. 
 • At du som frivillig bakker op om de af foreningens aktiviteter, der er besluttet at afholde på landsplan.

Det frivillige arbejde i Scleroseforeningen skal være kendetegnet ved:

 • At man som frivillig har et stort råderum for selvstændige beslutninger og opgaver. Ideer til frivilligt arbejde kan opstå hos de frivillige selv, men også i forbindelse med Scleroseforeningens aktiviteter. 
 • At der i foreningen er stor åbenhed over for nye projekter, også projekter som på en ny og anderledes måde anskuer de problemstillinger, foreningen arbejder med. 
 • At opgaverne skal planlægges under hensyn til, at de skal udføres i de frivilliges fritid, og opgaverne skal have en karakter, så det er realistisk for frivillige at udføre dem. 
 • At den frivillige er tilstrækkeligt informeret og kvalificeret fx via kurser og lignende.
 • At man som frivillig har pligt til at sige fra, hvis man af en eller anden grund ikke kan udføre arbejdet i en periode eller overhovedet. 
 • At vi altid søger at matche opgaven og den frivillige. 
 • At problemer eller konflikter mellem de frivillige eller mellem den enkelte frivillige og Scleroseforeningens formål løses via dialog. Ved sådanne samtaler skal det sikres, at der altid deltager en tredje part.