Gå til hovedindhold

Lokalt politisk arbejde

Kort fortalt

Det overordnede formål med den lokale politiske indsats er, at få indflydelse på den lokale handicappolitik og at tage de problemer op som betyder noget for Scleroseforeningens medlemmer lokalt.

Konkret opfordrer vi lokalafdelingerne til, at dette hovedsageligt gøres sammen med andre lokale handicaporganisationer – oftest i Danske Handicaporganisationer (DH). I dette samarbejde kan den lokale politiske aktive præge de emner som DH lokalt arbejder for i lokale Råd og Nævn.

Beskrivelse af roller og opgaver

Neden for beskrives de forskellige mulige roller og opgaver, som politisk engagerede kan påtage sig i samarbejde med den lokale afdelingsbestyrelse.

Hvilke er:

 • Politiske interesserede
 • Politiske repræsentanter

Der er taget højde for at det både kan dreje sig om en indsats af én politisk engagerede person eller af flere politisk engagerede personer fra det område lokalafdelingen dækker. Hvis der er flere der arbejder med lokal handicappolitik, vil der være brug for et samarbejde og koordination mellem disse. Det er der også taget hensyn til i denne opgavebeskrivelse.

Politisk interesserede

En politisk interesseret er med til at undersøge og arbejde for foreningens og medlemmernes interesser indenfor lokalafdelingens kommunegrænser. Som politisk engageret tager dit arbejde sit afsæt i et samarbejde med lokalafdelingens bestyrelse. Et evt. samarbejde med din lokale DH – afdeling aftales med din lokalafdelings bestyrelse.

Du er en person, der:

 • har politisk interesse
 • vil undersøge og arbejde for mennesker med scleroses forhold lokalt
 • Som politisk interesseret refererer man til lokalafdelingens formand

Opgaverne for den politisk interesserede kan f.eks. være:

 • deltage i din lokale DH-afdelings åbne møder
 • deltage i din lokalafdelings eller DH-afdelings nedsatte arbejdsgrupper
 • undersøge om medlemmernes interesser varetages i din kommune
 • være med til at sætte fokus på emner, der er væsentlige for mennesker med sclerose
 • overvære din kommunes kommunalbestyrelsesmøder, hvor relevante handicapspørgsmål behandles
 • følge med i handicap relevante emner i dine lokale medier
 • undersøge om service- og kvalitetsstandarderne i din kommune efterlever gældende lov
   

Politiske repræsentanter

Hvis du har lyst til at påtage dig yderligere ansvar og opgaver, kan du efter aftale med lokalafdelingens bestyrelse lade dig udpege til at repræsentere Scleroseforeningen i DH. En politisk repræsentant varetager foreningens interesser i forhold til den førte handicappolitik i egen bopælskommune. Da den enkelte lokalafdeling kan dække flere kommuner, kan der være flere politiske repræsentanter i samme lokalafdeling.

Handicappolitik, på lokalt niveau, bliver primært drevet igennem DH, som indstiller repræsentanter til kommunale råd og nævn. Lokalafdelingens politiske repræsentanter, som har opnået repræsentation i kommunale råd og nævn forpligter sig til at arbejde bredt handicappolitisk med afsæt i en indgående viden om livsvilkårene for mennesker med sclerose samt viden om Scleroseforeningens politiske mål.

Du er en person, der:

 • har politisk interesse og flair
 • har gode formuleringsevner
 • er ihærdig og vedholdende

Dine opgaver som politisk repræsentant er at:

 • være lokalafdelingens repræsentant i DH lokalt og / eller lade dig indstille til kommunale råd og fora som f.eks handicapråd og LBR via DH.
 • referere til lokalafdelingens bestyrelse / den politiske koordinator.
 • arbejde for at medlemmernes interesser varetages bedst muligt i din kommune.

Du kan endvidere:

 • overvære kommunalbestyrelsesmøder, hvor relevante handicapspørgsmål behandles
 • samarbejde med de andre handicaporganisationer i din lokale DH-afdeling.